ReadSoft Online

Kofax ReadSoft Online er sikker og rask å implementere og tilbyr lave eierkostnader (TCO) fordi det ikke er behov for å kjøpe eller vedlikeholde maskinvare. I tillegg er det heller ingen programvare som skal installeres eller oppgraderes. Kofax ReadSoft Onlines unike funksjonalitet sikrer organisasjoner optimal og effektiv fakturabehandling. Selve fakturabehandlingsdelen har funksjoner som nøyaktig optisk tegngjenkjenning (OCR) og en maskinlæringsmotor som innhenter og samler sammen all kunnskap i brukerbasen. Slik at hver ny bruker får nytte av det forrige arbeidet med forskjellige skjematyper og datafangsteksempler fra dokumenter. Abonnenter vil i sin tur få raskere datafangsttider, hurtigere oppsett og mindre behov for verifikasjoner. Du kan også få enda mer prosesseffektivitet gjennom ReadSoft Onlines forretningsdrevne automatiserte arbeidsflyt.

Tjenesten kan justeres i skalaer som håndterer hvilken som helst arbeidsmengde. I motsetning til tradisjonelle lokale løsninger, tar Kofax ReadSoft Online også hånd om de unike økonomiske behovene små og mellomstore bedrifter har. Bedrifter som behandler et lavere volum med fakturaer kan raskt og enkelt bruke løsningen uten kapitalinvesteringer. Kofax ReadSoft Online er tilgjengelig fra 1000 fakturaer per år.

Readsoft-online-laptop-view

Datafangstfunksjoner

#1

Dynamisk, selvlærende prosesseringsmotor

Hastighet og presisjon forbedres kontinuerlig Programvaren lærer å finne relevante data på en faktura, det fører til økt verdi over tid.

#2

Automatisk sortering av fakturaer

Skiller leverandører fra innkjøpere og sammenligner opp mot data fra ERP-systemet for å bestemme fakturatype, om det er fakturaer eller kreditnotaer.

#3

Avansert datafangst av varelinjer

Automatisk gjenkjennelse av varelinjedata, selv når varelinjene varierer i lengde, ikke er symmetrisk fordelt eller kommer fra en flersidig faktura.

#4

Innebygd støtte for regionale avvik

ReadSoft Invoices er utstyrt med landsspesifikke innstillinger som er klare til bruk. Det inkluderer blant annet skattesatser, datoformater, valutategn m.m.

#5

Validering og matching av varelinjer

Utfører automatisk varelinjevalidering av sum og mva-beløp. Kobler også fakturalinjer sammen med innkjøpsordrelinjer.

#6

Integrasjon av forretningssystemer

Løsningen integreres sømløst med ledende ERP-systemer som SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 og mer.

Arbeidsflytfunksjoner

#1

Komplett fakturaautomatisering

Behandle og kontroller hvert trinn i kjeden, f.eks. ved datainnsamling og fullføring, datasamsvar og -validering, feiloppløsning, arbeidsflyt, revisjon og overvåking.

#2

Brukervennlig webgrensesnitt

Jobb i et brukervennlig webgrensesnitt for alle ruting- og godkjenningsprosesser.

#3

Godkjenningsmatrise

Den bestemmer automatisk arbeidsflyten for en jobb, basert på fakturaens egenskaper (f.eks. leverandør-ID, fakturabeløp) og konfigurerbare parametre i arbeidsflyten.

#4

Kodingsregler – finans

Basert på tidligere utført finanskoding og fakturatype vil programvaren gi automatiske kodingsforslag.

#5

Validering – matching

2-veis- og 3-veis-matching.

#6

Analyser

Arbeidsmengde og instrumentbord for ytelse.

Automatisert fakturaposter med ReadSoft Online

Maksimer effektiviteten med ReadSoft online.

Kofax ReadSoft Online poster fakturaer automatisk i Microsoft NAV, Microsoft Dynamics 365, NetSuite og Coupa. Integrer andre systemer enkelt ved å bruke XML og webtjenester.

  • Last opp fakturaer for tolkning og datauttrekk. Kontroller og korriger tolket data.
  • Valider, match, kode, og godkjenn fakturaer for PO og ikke-PO.
  • Overfør automatisk fakturaer og data til målsystemet/-systemene.

ReadSoft Online for NetSuite

Oracle NetSuite-kunder krever løsninger for deres papir- og elektronisk baserte OCR-behov. Kofax ReadSoft Online for NetSuite gir kundene de mest produktive fakturauttrekksfunksjonene på markedet, tilpasset kundenes miljøer.

Kofax ReadSoft Online for NetSuite gjør det mulig for organisasjoner å trekke ut fakturadata fra leverandører sømløst og rimelig, inn til NetSuite. Oppsettet er raskt og krever ingen ekstra IT-inngripen, ingen oppgraderingsgebyrer og uten kompliserte og kostbare implementeringsprosjekter. Denne svært skalerbare skyløsningen med flertenanter har et moderne HTML5-brukergrensesnitt som gir en intuitiv brukeropplevelse. Kofax ReadSoft Online for NetSuite fungerer i sanntid 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og blir kontinuerlig overvåket for optimal kundeytelse.

Nedlastninger

Last ned ReadSoft Online for Netsuites produktsammendrag med tekniske spesifikasjoner, nøkkelfunksjoner og mer.

Ingen treff.

ReadSoft Online for Coupa

Coupa-kunder krever løsninger for deres papir- og elektronisk baserte OCR-behov. Under riktig bruk kan kundene øke e-fakturering betydelig, det sikrer virksomheten avkastninger på investeringene. Som fullsertifisert Coupa Link-løsning, gir Kofax ReadSoft Online kundene de mest innholdsrike fakturauttrekksfunksjonene på markedet, tilpasset kundenes miljøer.

Kofax ReadSoft Online for NetSuite gjør det mulig for organisasjoner å trekke ut leverandørdata sømløst og rimelig, inn til Coupas skyplattform. Oppsettet er raskt og krever ingen ekstra IT-inngripen, ingen oppgraderingsgebyrer og uten kompliserte og kostbare implementeringsprosjekter. Denne svært skalerbare skyløsningen med flertenanter har et moderne HTML5-brukergrensesnitt som gir en intuitiv brukeropplevelse.

Nedlastninger

Last ned ReadSoft Online for Coupas produktsammendrag med tekniske spesifikasjoner, nøkkelfunksjoner og mer.

Ingen treff.

ReadSoft Online for Microsoft

Microsoft tilbyr ulike ERP-løsninger. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (D365 F&O, tidligere Microsoft Dynamics AX) støtter store og raskt voksende organisasjoner som arbeider med ende-til-ende-operasjoner med komplekse forretningsprosesser. Det hjelper oss med å ta raske og informerte beslutninger og raskt tilpasse oss endringer i verden slik at vi oppnår forretningsvekst. Microsoft Dynamics 365 Business Central / Microsoft Dynamics Navision retter seg mot små og mellomstore bedrifter som har en mindre komplisert forretningsdrift.

Microsofts kunder trenger en løsning for å kunne gjenkjenne og integrere automatisk innkommende papir og/eller elektroniske fakturaer med Coupa. Kofax ReadSoft Online for Microsoft tilbyr kundene de mest innholdsrike fakturauttrekksfunksjonene på markedet. Kofax ReadSoft Online for Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations og Microsoft Dynamics 365 Business Central gjør det mulig for organisasjoner å behandle leverandørdata sømløst til en lav kostnad. Oppsettet er raskt og krever ingen ekstra IT-inngripen, ingen oppgraderingskostnader og uten kompliserte og kostbare implementeringsprosjekter. Denne svært skalerbare skyløsningen har et moderne HTML5-brukergrensesnitt som gir en intuitiv brukeropplevelse.

Nedlastninger

Last ned ReadSoft Online for Microsoft 365s produktsammendrag med tekniske spesifikasjoner, nøkkelfunksjoner og mer.

Ingen treff.