Prosessutvinning

Se, avdekk og analyser prosesser for prosessoptimalisering og automatisering.

Dette er Prosessutvinning

Programvaren for prosessutvinning gjør det mulig å se samt avdekke prosesser som utføres i organisasjonen. Programvaren gjør det mulig å analysere prosesser for automatiserings- og effektivitetsformål. Avanserte instrumentbord overvåker dermed prosesser og optimaliseringer. Instrumentbordene skaper muligheter for å måle viktige ytelsesindikatorer (KPI-er) for kontinuerlig prosessoptimalisering.

Slik fungerer prosessutvinning

Programvaren integreres med organisasjonens programvareløsninger der prosessutvinningsverktøyet samler inn alle hendelsesdataene. Programvarens interaktive instrumentbord og analyser gir et klart bilde av prosessene. Analysen avdekker ineffektive prosesser og gjør det mulig å måle samt optimalisere utvalgte prosesser. Det vil si økt driftseffektivitet, teamproduktivitet og optimalisering av prosesskostnadene.

Prosessutvinningsløsninger

Microsoft-power-automate-process-mining-add-on
how-process-mining-helps-cycle-time

Slik hjelper prosessutvinning deg

Verktøyet gir en god mulighet til å få kontroll over dataene dine slik at du kan ta bedre beslutninger, basert på fakta i stedet for intuisjon.

Prosessutvinning kan hjelpe deg med å:

  • Oppdage problemer;
  • Styrke driften;
  • Prioritere kostnadseffektive tiltak;
  • Redusere gjennomstrømmingstiden;
  • Øke kundetilfredsheten;
  • Bidra til å starte eller skalere robotisert prosessautomatisering (RPA).

Brukstilfeller for prosessutvinning

Prosessutvinning gir muligheter for å oppdage, kartlegge og analysere data, instrumentbord bidrar til virksomhetens digitale transformasjon av Purchase-to-Pay (P2P)- og Order-to-Cash (O2C)-prosesser samt bruk av robotisert prosessautomatisering (RPA).

Process Discovery og -tildeling

Forretningsprosesser er ofte vanskelige å avdekke og se, grunnet stor kompleksitet. Prosesser kjører gjennom ulike programvaresystemer og ofte på tvers av flere forretningsenheter. Prosedyrene blir fullstendig avdekket og kartlagt med prosessutvinning, og oppførselen til brukerne under prosessene vises.

Programvaren viser også variasjoner, regelmessige oppgaver og tids- og verdiberegninger av utførte prosedyrer, det gjør det mulig å analysere og optimalisere arbeidsflyter basert på datadrevne KPI-er.

cycle-time-evolution
Minit-analyze-process-optimization

Prosessanalyse og optimalisering

Analyser i instrumentbordoversikten over arbeidsflytene, komplett med KPI-er. Det blir dermed mulig å identifisere spesifikke optimaliseringsmuligheter og -prioriteringer.
Kjør optimaliseringer i et demomiljø og opprett en målestokk over den nåværende prosessen for å teste optimaliseringer før distribusjon.

Robotisert prosessautomatisering (RPA) og prosessutvinning

Med robotisert prosessautomatisering blir arbeidsstyrkenes oppgaver automatisert og øker dermed den totale prosesseffektiviteten. Før automatisering kan utføres må arbeidsflyten kartlegges med prosessinvolvering som f.eks. programvareløsninger og -systemer, involvering av forretningsenheter og individuelle bidragsytere. Prosesstildeling er en tidkrevende og komplisert oppgave der det raskt kan oppstå feil.

Utvinningsverktøyet kartlegger alle arbeidsflyter som utføres i organisasjonen. I tillegg analyserer og viser det hvilke prosesser som er mest gunstige å automatisere. Slik kan organisasjoner automatisere prosesser med best mulig avkastning for å optimalisere driften for en solid effektivitet, mens automatiseringspåvirkningen alltid måles og er tilgjengelig gjennom instrumentbordene.

Minit-process-variants
analyse-business-processes-with-process-mining

Digital transformasjon

Prosessutvinning spiller en avgjørende rolle i organisasjonenes digitale transformasjon og bidrar til se sanntidsprosessen ved å kontinuerlig analysere data og utvikle innsikt som er verdiskapende. Driftsprosesser spiller en stor rolle i den digitale transformasjonen av organisasjonen. Således skaper du muligheten til å optimalisere og digitalisere arbeidsprosessene slik at organisasjoner kan tilpasse seg og omforme seg raskere for å være utrustet for fremtiden.

Procure to Pay- og Order-to-Cash-prosesser

Procure-to-Pay (P2P)- og Order-to-Cash (O2C)-prosessene er kompliserte prosesser som involverer flere forretningsenheter. Derfor er det ofte vanskelig å se samt optimalisere hele prosessen. Med programvare for prosessutvinning arbeidsflyten vises over flere programvareplattformer og forretningsenheter i sanntid.

Visningen gjør det mulig å optimalisere Purchase-to-Pay-prosessen på tvers av ulike forretningsenheter, filialer, merkevarer og land.

Cycle-time-process-mining