E-faktura

Hva skjer med en helautomatisk fakturabehandlingsprosess for utgående og innkommende fakturaer? Organisasjoner opplever enorme forbedringer i måten de behandler fakturaer effektivt og til rett tid når fakturaer mottas eller sendes digitalt med e-fakturering.

Elektronisk fakturering er en viktig del av dagens forretningspraksis. Det er noe alle organisasjoner bør være utstyrt med når stordata, e-handel og analyse er en del av virksomhetens strategi. E-fakturering innebærer mest av alt forbedring av intern effektivitet og konkurransekraft i markedet.

En nylig studie, utført av Billentis (e-faktureringsrapport), viste oss at det å skifte fra papir-/pdf-fakturaer til en elektronisk faktura kan spare virksomheten for opptil € 6,60 per faktura, med tanke på direkte kostnader.

Sender eller mottar du fremdeles fakturaer i en konvolutt eller som PDF-fil? Med e-fakturaløsninger fra Dynatos kan fakturaer sendes og motas i ethvert foretrukket format og gjennom alle typer kanaler.

E-invoicing Software solution

Software_image_routty

Programvareløsning for e-faktura

Løsningen fra Dynatos fungerer som en trakt og dirigerer alle innkommende og utgående fakturaer i en enkel strøm, enten dokumenter sendes eller mottas i konvolutter, per faks, som e-postvedlegg, via XML, EDI, PDF eller en e-faktureringsplattform som PEPPOL, Basware eller Tungsten.

Løsningen trekker ut og validerer automatisk relevant dokumentdata og overfører dem deretter raskt til arbeidsflyten og økonomisystemene. Det fører til full kontroll og oversikt over fakturaene dine, uansett kilde eller destinasjon.

Integration-e-invoicing-icon

E-faktureringsintegrasjon

Flere og flere bedrifter har mange P2P-, ERP- eller økonomisystemer i organisasjonen. Integrering er avgjørende når vi skal realisere en moden løsning som er fremtidssikret.

Fleksibilitet og bekvemmelighet er drivkraften når Dynatos skal integreres med backoffice-systemet. Med Dynatos kan du innlemme direkteløsninger på flere måter:

  • Gjennom nettjenester
  • Via inndata og konvertering
  • Via virtuell skriver
  • Med programvareroboter

Juridiske krav

På grunn av landsspesifikke lover ser vi et økende krav til e-fakturering. I Italia ble det f.eks. utgitt et nylig e-faktureringsmandat. Det er ikke usannsynlig at lovene rundt e-fakturering også snart vil endres i landet ditt. I tillegg krever lagring av e-faktureringsdokumenter juridiske arkivløsninger.

Det digitale arkivet gjør det mulig å administrere og arkivere innkommende og utgående dokumenter med de tilhørende dataene i et strukturert miljø. Dette arkivet gjelder for lovgivningen for juridisk arkivering av fakturaer.

Dokumenter (PDF, XML og EDI) vil bli lagret i arkivet med metadata slik at du finner dem og får tilgang enkelt. Du får tilgang til de juridiske filene via en nettportal med avanserte søkefunksjoner.

PEPPOL-Access-Point-Dynatos

Dynatos er en sertifisert leverandør av tilgangspunktet PEPPOL.

cycle-icon

Automatisk administrering av livssyklusen

Automatiser dokumentenes livssyklus. Avhengig av dokumenttypen kan du bestemme hvor lang tid du skal oppbevare dokumenter i systemet (f.eks. 7, 10 eller 20 år).

lock-icon

Høy sikkerhet

Dokumenter er sikret i arkivet med en hash-signeringsalgoritme. Revisjonssporet verifiserer dermed integriteten og ektheten til en rapport.

speed-icon

Raskt innhentet

Omfattende søkefunksjoner gjør det mulig å hente ut fakturaer på kort tid, så lenge du har de nødvendige tilgangsrettighetene.

share-icon

Enkel deling

Del fakturaer og vedlegg enkelt med eksterne personer via sikre lenker.

correct-icon

Mer enn bare fakturaer

Arkivet kan brukes til alle dokumenter, uavhengig av størrelse eller filformat.

Kostnadsbesparelser med e-faktura

En nylig studie, utført av Billentis (e-faktureringsrapport), viser at det å bruke e-faktura i stedet for papir-/pdf-fakturaer kan spare virksomheten for opptil € 6,60 per faktura, med tanke på direkte kostnader. Forestill deg all tid og krefter du vil spare på indirekte utgifter. Fire domener med potensielle besparelser:

1#

Besparelser på nødvendige kostnader du har når du sender fakturaer per post, f.eks. utskriftsmateriell, utskriftskostnader for infrastrukturen, arbeidskostnader for å gjøre en faktura klar til behandling og mer.

2#

Besparelser på ubetalte fakturaer, for å sende påminnelser eller for å sende fakturaer til inkassobyråer.

3#

(Indirekte) besparelser, som resultat av riktig format og fakturaforsendelse, mer effektiv oppfølging av betalinger grunnet raskere tilbakebetalinger til kunder. F.eks. automatisk formatering og forsendelse av fakturaer med betalingsreferanse og rabatter for tidlig betaling, sending av vedlegg og levering til plattformer der det er mulig å betale fakturaer umiddelbart.

4#

Besparelser på arkiveringskostnader for papirfakturaer i forhold til e-arkivering.

Fremtidssikker

Er du klar til å møte fremtiden med tanke på de eksisterende faktureringsprosessene dine? Når du velger en Dynatos e-fakturaløsning, vil du være klar. Fordi det ikke er noen nødvendige gjentakende investeringer er det ikke bare fremtidssikkert, men også kostnadseffektivt.

Miljøvennlig løsning

Organisasjoner kan spare millioner av dollar hvis de reduserer papirbruken. Forestill deg en verden med papirløs fakturering. Det vil uunngåelig påvirke miljøutviklingen. Vær med på å redde planeten vår ved å bruke e-faktura i stedet for en papirløsning.

icon-tree