Implementeringer

Vi håndterer prosjektimplementeringer på daglig basis, fra store internasjonale implementeringer med komplekse IT-økosystemer til raske programvareinstallasjoner. Vi har en pragmatisk og direkte måte å jobbe på, med minimale utgifter. Våre tjenester er rimelige, nøyaktige samt raske å markedsføre, uten at det går på bekostning av kvalitet.

Dynatos bruker Prince2-metoden i kombinasjon med Dynatos beste praksis-tilnærming, på en svært pragmatisk måte.

Dynatos-services-implametation

Vi skiller mellom fem generelle faser i et prosjekt:

initial-phase

Initieringsfasen

design-phase

Designfasen

implementation-phase

Implementeringsfasen

test-phase

Testfasen

product-phase

Produktfasen, med støtte under aktiveringen