ReadSoft Online

Kofax ReadSoft Online er sikkert, hurtigt at tage i brug og billig i drift (TCO) da der ikke er køb af hardware og vedligeholdelse. Ej heller omkostninger til installation eller opgraderinger. Den unikke funktionalitet i Kofax ReadSoft Online giver virksomheder optimal og effektiv fakturahåndtering. I frontenden findes der en komponent med en optisk karaktergenkendelsesmotor (OCR), der både indlærer og indsamler al viden fra hele brugerbasen. Med den, drager enhver ny bruger fordel af tidligere arbejde, der er blevet gjort fra andre formattyper samt genkendelser, som er blevet datafanget tidligere. Abonnenter vil opleve hurtigere datafangst, hurtigere set-up tid og mindre behov for valideringer.

Kofax ReadSoft Online kan nemt skaleres til at passe til virksomhedens behov. Ulig traditionelle on-premise løsninger, Kofax ReadSoft Online addresserer også unikke finansielle behov for såvel små som større virksomheder. Det er nemt at gå i gang med og nemt at opgradere sin volumen uden at det kræver kapital investering. Kofax ReadSoft Online er lønsom fra 1.000 fakturaer pr. år.

Readsoft-online-laptop-view

Datafangstmuligheder

#1

Adaptiv, selvlæringsprocesmotor
Kontinuerlig forbedring i hastighed og præcision. Softwaren lærer at lokalisere relevant data på fakturaerne, Hvilket giver forøget værdi over tid.

#2

Automatisk sortering af fakturaer
Differentiering mellem leverandører, købere og virksomheder, sammenligner data i ERP-systemet for at bestemme fakturatype såsom faktura eller kreditnota.

#3

Advanceret datafangst af varelinje
Automatisk genkendelse af varelinjedata. Selvom varelinjer varierer i længde, ikke er symmetrisk opbygget eller kommer fra en flersidet faktura.

#4

Indbygget support for regionale variationer
Kofax ReadSoft Invoices har indbygget nem-at-bruge opsætning af landespecifikke opsætninger, inklusive momssatser, datoformater, valutakurser m.m.

#5

Validering og varelinjematching
Udfører automatisk varelinje validering på sum og momsbeløb. Matcher varelinjer på faktura op mod varelinjer på indkøbsordre.

#6

Forretningssystem integration
Løsningen integreres direkte til førende ERP-systemer, såsom SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 og flere.

Automatiseret fakturapostering med Kofax ReadSoft Online

Maksimerer effektiviteten med Kofax ReadSoft online

Kofax ReadSoft Online posterer automatisk fakturaerne i Microsoft NAV, Microsoft Dynamics 365, NetSuite og Coupa. Andre Systemer kan nemt integreres ved at benytte XML eller webservices.

  • Upload fakturaer til tolkning og data udtræk. Tjek og ret tolkede data.
  • Valider, match, kod og godkend PO og ikke-PO fakturaer.
  • Automatisk overførsel af fakturaer og data til finans-system(er).

ReadSoft Online til Netsuite

Oracle NetSuite kunder efterspørger også OCR-løsninger til håndtering af deres papir og elektroniske fakturaer. Kofax ReadSoft Online til NetSuite tilbyder kunder de bedste fakturaudtrækningsmuligheder på markedet i dag specifikt til deres miljø.

Kofax ReadSoft Online til NetSuite gør virksomheder i stand til at udtrække leverandørfakturadata nemt og overkommeligt over i NetSuite. Set-up’et er hurtigt og kræver ingen IT-involvering, ingen opgraderingsbetaling og intet komplekst og dyrt implementeringsprojekt. Det kan skaleres, er en multi-tenant cloud løsning, som tilbyder state-of-the-art HTML5 brugerinterface, som giver en intuitiv brugererfaring. Kofax ReadSoft Online  NetSuite kører 24/7 og er konstant monitoreret for optimal ydelse.

Relaterede downloads

Download produkt resumé om ReadSoft Online til Netsuite indeholdende tekniske specifikationer, nøgle features med mere.

ReadSoft Online til Coupa

Coupa kunder efterspørger OCR-løsninger til deres papir og elektroniske fakturaer. Ved korrekt adressering kan kunders e-fakturering fremskyndes og samtidig sikre en bedre ROI på dit virksomheds spend management system. Kofax er fuldt ud certificeret til CoupaLink og kan med Kofax ReadSoft Online tilbyde kunder den mest avancerede fakturadatafangst på markedet i dag til deres miljø.

Kofax ReadSoft Online tilbyder virksomheder at udtrække leverandør fakturadata nemt og overkommeligt til deres Coupa cloud platform. Set-up’et er hurtigt og kræver ingen IT involvering, ingen opgraderingsbetaling og intet komplekst og dyrt implementeringsprojekt. Skalerbart, multi-tenant cloud løsning med features, som er state-of-the-art HTML5 brugerinterface, der giver en intuitiv brugererfaring.

Relaterede downloads

Download produkt resumé på ReadSoft Online til Coupa, indeholdende tekniske specifikationer, nøgle features med mere.

Interesseret i ReadSoft Online?

Menu