PEPPOL

Utveksle elektroniske dokumenter via PEPPOL-nettverket.

Dette er PEPPOL

Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL)-nettverket gjør det mulig for handelspartnere over hele Europa å utveksle elektroniske dokumenter via PEPPOL-nettverket. Dokumenter som kan behandles i dette nettverket omfatter, blant annet, elektroniske ordrer, fraktbrev, fakturaer, kontrakter og mer. Gjennom tilgangspunkter kan innkjøpere og leverandører komme i kontakt med alle brukere av PEPPOL-nettverket. Brukere kan f.eks. knytte seg til systemet en gang, sende samt motta fakturaer internasjonalt og legge inn innkjøpsordre og anbud.

PEPPOL består av visse standarder som muliggjør elektroniske anskaffelser (eProcurement) på tvers av landegrensene. En kontraktsstruktur, som eies av OpenPEPPOL, regulerer bruken av alt dette. Selv om nettverket ikke er en eProcurement-plattform tilbyr det en rekke tekniske spesifikasjoner som kan implementeres i eksisterende økonomi- og ERP-systemer.

PEPPOL-Access-Point-Dynatos

Open PEPPOL

OpenPEPPOL er en internasjonal ideell organisasjon. Den ideelle organisasjonen ble opprettet for å gjøre det mulig for bedrifter å samhandle elektronisk, med hverandre og med alle europeiske offentlige institusjoner. Før PEPPOL-nettverket ble etablert var det allerede mulig å fakturere internasjonalt samt legge inn internasjonale ordre. Fordi det var mange ulike systemer, forskrifter og standarder ble de eksisterende kanalene imidlertid ikke koblet sammen, slik at fakturaer og ordre ofte måtte opprettes manuelt.

OpenPEPPOL tilbyr en kanal med faste protokoller som overholder internasjonale lover. Det gjør det mulig for bedrifter å fakturere internasjonalt og utveksle ordrer. Flere og flere offentlige etater og land bruker også nettverket for anbud og for å sende og motta fakturaer. Mange europeiske myndigheter bruker allerede systemet, og i flere land er kanalen obligatorisk når man skal sende fakturaer til myndighetene.

E-faktura og PEPPOL

Lagring, sending og mottak av økonomiske dokumenter er underlagt ulike forskrifter og standarder, spesielt internasjonalt. Disse forskriftene ble standardisert i “PEPPOL BIS” (Business Interoperability Specifications). Hvis du bruker e-fakturering eller en elektronisk leveringsplattform er det enkelt å overholde disse standardene og lovene. Med Dynatos e-faktureringsplattform kan du arkivere, motta og sende økonomiske dokumenter i ferdigutfylte standarder og prosesser. En av måtene kan være gjennom PEPPOLs tilgangspunkt.

Elektronisk levering med Routty

Med Routty bruker du en elektronisk leveringsløsning for behandling av innkommende og utgående fakturaer og økonomiske dokumenter. Routty tilbyr standardløsninger for levering av fakturaer via e-post, i tillegg leverer de også direkte kontakt med kunder, e-fakturaplattformer eller -nettverk, også PEPPOL-nettverket. Routty-plattformen gjør det enkelt å legge til kanaler og behandle dokumenter. Uansett hvordan de kommer inn i eller forlater organisasjonen og i alle filformater. For eksempel e-postvedlegg i formatene XML, EDI eller PDF.

Software_image_routty