ReadSoft Invoices

Kofax ReadSoft Invoices fungerer som en trakt. Alle innkommende fakturaer blir ført inn i én enkel flyt. Uansett om organisasjonen mottar fakturaer i konvolutter, via faks eller som e-postvedlegg, via XML eller PDF vil løsningen automatisk sile ut og validerer relevant fakturadata. Den overfører dataene raskt til arbeidsflyten og økonomisystemet: Du får full kontroll og oversikt over fakturaene dine, uavhengig av kilde.

Fakturaer som mottas på papir må først skannes og blir deretter konvertert til OCR-vennlige bilder (OCR=optiske tegngjenkjenning). Programvaren forbedrer automatisk disse bildene med det høyeste nivået av datafangst, med minst mulig menneskelig inngripen.

ReadSoft Invoices leveres også programmert med landsspesifikke profiler. Disse profilene inkluderer skattesatser, valutaer, datoformater og mer, slik at nesten hvilken som helst faktura kan automatisk valideres og bekreftes.

Readsoft-invoices-laptop-view

ReadSoft Invoices (OCR)-datafangstfunksjoner

#1

Dynamisk, selvlærende prosesseringsmotor

Hastighet og presisjon forbedres kontinuerlig Programvaren lærer å finne relevante data på en faktura, det fører til økt verdi over tid.

#2

Automatisk sortering av fakturaer

Skiller leverandører fra innkjøpere og sammenligner opp mot data fra ERP-systemet for å bestemme fakturatype, om det er fakturaer eller kreditnotaer.

#3

Avansert datafangst av varelinjer

Automatisk gjenkjennelse av varelinjedata, selv når varelinjene varierer i lengde, ikke er symmetrisk fordelt eller kommer fra en flersidig faktura.

#4

Innebygd støtte for regionale avvik

ReadSoft Invoices er utstyrt med landsspesifikke innstillinger som er klare til bruk. Det inkluderer blant annet skattesatser, datoformater, valutategn m.m.

#5

Validering og matching av varelinjer

Utfører automatisk varelinjevalidering av sum og mva-beløp. Kobler også fakturalinjer sammen med innkjøpsordrelinjer.

#6

Integrasjon av forretningssystemer

Løsningen integreres sømløst med ledende ERP-systemer som SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 og mer.

Smart XML-teknologi med ReadSoft Invoices

Få større effektivitet med XML-fakturaer.

Papirfakturaer har blitt skannet og tolket i mer enn ti år. Pdf-fakturaer som mottas via e-post har økt voldsomt de siste årene. Det er fordi det er enkelt for både sendere og mottakere. Deler av ReadSoft Invoices har teknologien for å behandle XML-fakturaer. Teknologien gjør håndteringen like enkel som med papir- eller pdf-fakturaer.

Løsningen heter Smart XML:

  • Den håndterer automatisk kjente XML-formater som UBL, E2B, OIO, EHF, Svefaktura, Finvoice og mer.
  • Programvaren håndterer ukjente XML-format og variasjoner av kjente skjemaer.
  • Automatiseringsprogramvaren tilegner seg formater basert på tidligere fakturaer.
  • Den trenger ikke å kjenne til fakturaenes opprinnelse og trenger heller ikke vite hvordan de mottas i organisasjonen.

Den skiller seg ut

Hva skiller Smart XML fra andre løsninger? Den behandler og håndterer hvert dokument automatisk. Du er kanskje kjent med XML-fakturaer og har kanskje til og med testet noen fakturaer for å få informasjonskartleggingen til å fungere. I så fall kan du glede deg over å høre at med Smart XML vil kartleggingen skje automatisk.

Du vil kunne håndtere dette selv — helt fra den aller første fakturaen.