PEPPOL

Udveksling af elektroniske dokumenter via PEPPOL netværk.

Hvad er PEPPOL?

Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) er et netværk, der tilbyder handelspartnere på tværs af Europa at udveksle elektroniske dokumenter med hinanden. Dokumenter, der kan processes i dette netværk, kan være elektroniske ordrer, leveringsnotater, fakturaer, kontrakter og meget mere. Via Access points kan købere og leverandører komme i kontakt med alle brugere af PEPPOL-netværket. For eksempel kan brugere tilslutte sig systemet engang og så sende og modtage internationale fakturaer samt placere indkøbsordrer og tilbud. PEPPOL består af en række standarder, som tilbyder eProcurement på tværs af landegrænser. En kontrakt struktur, som ejes af OpenPEPPOL, der regulerer brugen af netværket. Selv om netværket ikke er en decideret eProcurement platform, har det en lang række tekniske specifikationer, som kan implementeres i eksisterende finansielle- og ERP-systemer.

PEPPOL-Access-Point-Dynatos

Open PEPPOL

OpenPEPPOL er en international non-profit forening. De dannede foreningen for at tilbyde virksomheder elektronisk kommunikation med hinanden og med enhver europæisk offentlig institution. Før PEPPOL netværket blev etableret, var det allerede muligt at fakturere og placere ordrer via 1-1 løsning mellem køber og leverandør.

OpenPEPPOL tilbyder en kanal med fastsatte protokoller og juridisk compliance internationalt. Det sikrer virksomheder, at de fx kan fakturere internationalt og udveksle ordrer. Flere og flere offentlige institutioner og lande benytter også netværket til tilbud, sende og modtage fakturaer. Mange regeringer i Europa bruger også netværket og har gjort det til deres foretrukne kanal, når det drejer sig om fakturering til dem.

E-faktura og PEPPOL

Arkivere, sende og modtage finansielle dokumenter har forskellige regulativer og standarder, specielt internationalt. Disse regulativer er standardiseret i såkaldte “PEPPOL BIS” (Business Interoperability Specifications). Hvis du benytter E-faktura eller en E-leveringsplatform, er det nemt at overholde standarder og lovgivning. Med Dynatos E-fakturaplatform, kan du arkivere, modtage og sende finansielle dokumenter i præ-formaterede standarder og processer. En af måderne kan være via PEPPOL access point.

E-fakturaer med Routty

Routty er en løsning til at processe indkomne og udgående fakturaer og finansielle dokumenter. Routty tilbyder standard løsninger til levering af fakturaer via e-mails, men også som en direkte opkobling til kunderne, e-fakturaplatform eller netværker som fx. PEPPOL. Routty platformen gør det nemt at tilføje modtagere/sendere og håndtere dokumenter, uanset hvordan de ankommer eller forlader virksomheden og i alle filformater. For eksempel en e-mail med attachment, XML, EDI, eller PDF-filer.

Software_image_routty