Shared Service Center Automatisering

Shared Service Center: fra manuel håndtering til digital-dreven arbejdsstyrke.

Shared Service Centre (SSC) er oftest drevet med henblik på minimering af omkostninger. Gentagne, manuelle opgaver er demotiverende for personer og flaskehalse for forretningen. Robotic Process Automation automatiserer processer, der gør det muligt for shared service centre at opnå betydelige omkostningsbesparelser, samtidig med øget effektivisering.

Digital teknologi såsom softwarerobotter er blevet et vigtigt fokusområde for SSCs. Fokus er skiftet fra manuel håndtering til en digitaldrevet arbejdsstyrke. Brugen af softwarerobotter betyder at effektiviteten kan forbedres betydeligt.

Shared-Service-centers-Dynatos