Microsoft Power Automate Process Mining

Oplev optimering af processer med Process Mining ved hjælp af Power Automate Process Mining-add-on fra Microsoft.

  • Procesoptimering baseret på Artificial Intelligence.
  • Komplet proceskortlægning med tilhørende rapporter.
  • Dashboard templates og mulighed for egne tilpassede dashboards.
  • Sammenligning af processer og simulering.
  • Alle processer analyseres ud fra tid, værdi og returnering.
Microsoft-power-automate-process-mining-add-on-white

Process Mining for fremtidig vækst

Digitalisering af produkter og services tvinger alle typer af virksomheder i alle brancher til at gentænke deres eksisterende forretningsmodeller og de processer de har implementeret. Det er grunden til, at flere virksomheder tyr til process mining for at få en detaljeret oversigt over hvor og hvad der skal forbedres. Med detaljeret viden om virksomhedens kritiske processer, kan de indrette deres digitale transformationsstrategier mod fremtidig vækst.

Microsoft-process-mining-tooling

Process mining-værktøjet fra Microsoft Power Automate

Process Mining add-on fra Microsoft Power Automate gør det muligt at forstå dag-til-dag forretningsprocesser samt optimere processerne mere effektivt og dermed tage bedre data-drevne beslutninger. Enhver proces bliver analyseret, mappet og synliggjort, så man nemt kan se optimeringsmulighederne.

Procesanalyse modulet afdækker alle relevante Key Performance Indikatorer (KPI) for bedre data-drevne beslutninger. Dashboard modulet kan tilpasses så KPI’er blive monitoreret, så man nemt får proceshistorikken præsenteret. Derud over kan processer sammenlignes, optimeres og måles på deres effekt.

Microsoft analysemodul

Med procesanalyse modulet vises workflows, som gør det muligt at sammenligne proces flows via specifikke målinger. Operationelle faktorer kan identificere, hvordan man effektivt kan forbedre disse. Analysemodulet gør det muligt at simulere forbedringer før man implementerer dem i eksisterende processer med what-if simuleringer.

Microsoft-analyze-module-workflow
Microsoft-process-minint-dashboard

Microsoft Process Mining dashboardmodulet

Med dashboard modulet kan procesanalyser tilgås fra alle steder. Dashboards giver mulighed for at monitorere operationer og processer med fokus på definerede success-drevne KPI’er. Dashboardet benytter førende Business Intelligence software teknologi fra Qlik. Bruger præ-definerede templates eller tilpassede templates til enhver given situation eller synliggørelse. Det interaktive dashboards gør det muligt at spore processer og kreere storyboards til at visualisere analyserede processer.

Process Mining software integration

Process Mining opretter forbindelse med virksomhedens systemer såsom ERP-systemer, IT-forretningssystemer, applikationer og platforme, også selvom de ligger i cloud. Processen kører igennem mange forskellige systemer og efterlader aktivitetsspor. Power Automate opretter forbindelse til ethvert forretningssystem eller selvprogrammeret kernesystem for at mappe hele workflowet. Herefter vil de indsamlede data blive synliggjort i en enkel procesmodel, uanset hvilke systemer virksomheden benytter.

Microsoft-software-integrations

Kontakt os for mere information om Microsoft Process Mining