Process Mining

Synliggører, afdækker og analyserer processer til proces optimering og automatisering.

Hvad er et Process Mining værktøj?

Process Mining software giver mulighed for at synliggøre og afdække processer, der udføres i virksomheden. Softwaren gør det muligt at analysere hvilke processer der kan automatiseres for at opnå højere effektivitet. Til det findes, der omfattende dashboards, der monitorerer processer og optimeringer. Dashboards skaber muligheder for at benchmarke Key Performance Indikatorer (KPI’er) til at stræbe efter fremtidige proces optimeringer.

Hvordan opererer Process Mining?

Softwaren integreres med virksomhedens softwareløsninger, så process mining værktøjet kan indsamle alle hændelsesdata. Softwarens interaktive dashboards og analyser giver et klart billede af processerne. Analysen afdækker ineffektive processer og giver mulighed for at benchmarke og optimere udvalgte processer. Det betyder forøgelse i operationel effektivitet, øger teamproduktiviteten og optimerer procesomkostningerne.

Process Mining løsning

Microsoft-power-automate-process-mining-add-on
how-process-mining-helps-cycle-time

Hvordan hjælper Process Mining

Værktøjet tilbyder en fordelagtig mulighed for at tage kontrollen af dine data samt starte med at tage bedre beslutninger baseret på facts i stedet for mavefornemmelse.

Process Mining kan hjælpe dig med at:

  • Opdage uhensigtsmæssigheder.
  • Styrke operationer.
  • Prioritere omkostningseffektive aktioner.
  • Reducere gennemløbstid.
  • Forøge kundetilfredshed.
  • Hjælp til eller skalere Robotic Process Automation (RPA).

Process Mining use cases

Process Mining giver muligheder for at opdage, kortlægge og analysere data, dashboards bidrager til virksomheders digitale transformering af Purchase-to-Pay, Order-to-Cash processer samt brug af Robotic Process Automation.

Proces afdækning og kortlægning

Forretningsprocesser er ofte svære at afdække og synliggøre på grund af deres kompleksitet. Processer kører via forskellige softwaresystemer og ofte på tværs af mange forretningsenheder. Procedurer er fuldt afdækket og kortlagt med process mining, endda med brugeropførsel gennem processerne.

Softwaren viser også versioner, gentagne opgaver og tid og værditjek kalkulationer af den udførte procedure, det gør det muligt at analysere og optimere workflows baseret på data-drevne KPI’er.

cycle-time-evolution
Minit-analyze-process-optimization

Proces analyser og optimering

Analysedashboards giver workflowet med dets KPI’er et overskueligt overblik. Det gør det nemt at identificere specifikke optimeringsmuligheder og prioriteringer.

Afprøv optimeringen i et demomiljø, kreer en benchmark mod en eksisterende proces og test optimeringen før udrulning.

Robotic Process Automation (RPA) og Process Mining

Med Robotic Process Automation bliver medarbejdernes opgaver automatiseret, som forøger den over ordnede proces effektivitet. Før optimering skal workflow kortlægges med hensyn til proces involvering såsom softwareløsninger og systemer, forretningsenheder, der er involveret og den enkeltes medvirken. Proces kortlægning er en tidskrævende og kompliceret opgave, hvor fejl hurtigt kan opstå.

Mining værktøjet kortlægger alle workflows, der er kører i virksomheden. Men det analyserer også og viser, hvilke processer der er de mest optimale at automatisere. På den måde kan virksomheder automatisere de processer, der umiddelbart har det bedste robot-potentiale, automatiseringens indflydelse bliver altid målt og er tilgængeligt i dashboardet.

Minit-process-variants
analyse-business-processes-with-process-mining

Digital transformation

Process Mining spiller en væsentlig rolle i virksomhedernes digitale transformation, hjælper med at synliggøre realtidsprocesser ved vedvarende at analysere data og udvikle indsigt, der skal sikre ny værdi. Operationelle processer er en stor del af den digitale transformation i virksomheden. Derfor skal der kreeres muligheder for at optimere og digitalisere arbejdsprocesserne, så virksomhederne kan tilpasse sig og transformere hurtigere, for bedre fremtidssikring.

Procure to Pay og Order-to-Cash processer

Procure-to-Pay (P2P) og Order-to-Cash (O2C) er en kompliceret proces, som involverer mange forretningsenheder. Derfor er hele processen ofte udfordrende at synliggøre og optimere. Med process mining software, workflow på tværs af softwareplatforme og forretningsenheder vises alt i realtid.

Synligheden gør det muligt at optimere Purchase-to-Pay processen på tværs af forskellige forretningsenheder, brancher, leverandører og lande.

Cycle-time-process-mining