Værd at vide om Purchase-to-Pay

I dag er det ikke et spørgsmål om virksomhederne har automatiseret sine kreditorfakturaer med en eller anden form for OCR-løsninger, men snarere om-fanget af selve digitaliseringsgraden.

I dag er scannings- og OCR-løsninger en naturlig del af håndteringen af sine kreditorfakturaer, og dermed har man høstet gevinsterne: Større synlighed, ingen bortkomne fakturaer, du ved altid hvor dine fakturaer er og sidst men ikke mindst tids- og omkostningsmæssige besparelser. For mange virksomheder har man fået løst et stort problem og man kører bare derudad.

Høst de lavt hængende frugter

  • Sørg altid for at få opgraderet til seneste version, for at få glæde af nyheder og fejlretninger – her kan sagtens være yderligere tidsmæssige besparelser
  • Det kan være man startede med en løsning fx uden varelinjer, men senere finder ud af, at det kunne være en bedre løsning at få varelinjer lagt på
  • I dag omlægger flere og flere deres lokale løsning til at køre i Skyen. Det har en række fordele både for små og store virksomheder, fx at man ikke længere selv skal drifte løsningen. En lokal løsning kræver IT-folk og IT-udstyr. I Skyen sker al vedligeholdelse og opgradering af løsningen automatisk fra leverandørens side. Det kræver ingen IT-folk i virksomheden. Mange virksomheder foretrækker også abonnementsaftaler i stedet for at køb/leje
    • Med en løsning i Skyen, er det også muligt at arkivere alle sine fakturaer elektronisk. Der sparer fysisk arkivplads og alle ved hvor fakturaerne befinder sig

100% digitaliseringsmetoden = indkøbsordre
Vi kender alle 80/20 reglen, og sådan er det også med kreditorfakturaer, størsteparten af fakturaerne kommer fra en håndfuld leverandører. Ved at indføre indkøbsordre kan der hentes store tidsmæssige besparelser og bedre omkostningskontrol. Processen bliver nu fuldautomatisk da fakturaen matches op mod indkøbsordren, er der 100% match, foregår processen helt automatisk.

Hvis man indfører indkøbsordrematch op mod varemodtagelse, kan man allerede på et tidligt tidspunkt, se om der er uoverensstemmelser og reagere før du modtager fakturaen, så sparer man hele møllen – fakturaer/kreditnota/ny faktura.

ReadSoft Online
ReadSoft Online er den førende løsning til datafangst, tolkning og validering af faktura data i Skyen. ReadSoft Online tilbydes som en software as a service (SaaS) løsning på Microsoft Azure. Online er en standard løsning og god til virksomheder, der ønsker en ”best practice” løsning med høj grad af automatisering.

ReadSoft Invoices
ReadSoft Invoices er en datafangst løsning, der automatiserer, tolker og arkiverer faktura data. Løsningen håndterer alle former for dokumenter såsom papir, PDF, XML og endda håndskrevne noter. ReadSoft Invoices kan nemt konfigureres så den opfylder lige netop jeres krav fx om der skal afløftes varelinjer, valideres m.v.  Løsningen er lokalt installeret og kræver en IT- infrastruktur til at håndtere løsningen.

ReadSoft Invoices og Online er de mest udbredte fakturaløsninger på markedet i dag.

Info til Invoices brugere
Kører du i dag ReadSoft Invoices version 5.8? Så vær opmærksom på at vedligeholdelse af version 5.8 udløber ved udgangen af juni måned, så måske er det tid til at få opgraderet.

Interesseret i at vide mere?
Kontakt Dynatos på 7777 1001 eller besøg vores hjemmeside >>

Modtag vores nyeste blogs og opdateringer