Teknologier i spidsen for digital transformation i 2020

I 2020, ser vi mindre hype om virksomheder, der bør tilpasse sig den digitale verden. I dag er det et must for enhver moderne virksomhed, i stort set alle brancher, at de har indført digitalisering af basis processer for at forblive konkurrencedygtige. Men der er fortsat stor fokus på, at gå videre med sin digitale transformation — med metoder og processer, der kan hjælpe moderne virksomheder med at flytte sig ud over basis til at være på forkant med digital innovation. I den kontekst er følgende teknologier værd at holde øje med nu og de kommende år.

E-fakturering

Emnet ‘fakturering’ i en moderne virksomhed skelnes der klart mellem forskellen mellem digitalisering og en mere robust digital transformation. I vores blog  ‘The Best Way to Lower the Processing Cost of an Invoice? E-invoicing!’ forklarer vi tydeligt forskellen. I dag er det at sende en faktura elektronisk normen — generelt som PDF-fil eller noget lignende. Vi derimod pointerer at e-faktura er en faktura, der er “kreeret som en fil” (XML-fil). Således at den kan sendes og processes automatisk. I bund og grund behøver en e-faktura fil ingen manuel godkendelse eller arkivering hos modtager: Det er også billigere (eliminerer eventuelle langvarige omkostninger ved håndtering og arkivering af papirfakturaer), mere effektivt samt færre fejl.

Cloud regnskab

I mange år har virksomheder i alle størrelser håndteret deres egen in-house regnskaber, som led i at sænke omkostninger og vedligeholdelse samt have et klart billede af virksomhedens finanser. I dag ser vi, at de fleste af disse virksomheder flytter over på cloud-baserede finansservices.  Business Leader indicated just last autumn at en meget stor procentdel af engelske virksomheder har foretaget denne overgang. Vi har ikke lignende rapporter fra andre lande, men for os er det  indlysende, at tendensen ikke er begrænset til England. De basale fordele ved digital, cloud-baseret regnskab, er det samler alle virksomhedens finansielle data ét sted — gør det nemt for ledere, bogholdere og alle andre relevante personer, at få det fulde overblik da alle input data opdateres automatisk. Fra en tidligere kompleks og tidskrævende proces til en strømlinet og meget nemmere proces.

Blockchain

Blockchain teknologi er oftest noget vi forbinder med bitcoin. Men det har faktisk udviklet sig langt ud over den første crypto-valuta. Det blev gjort klart i bitcoin’s biggest limitations by FXCM, som påpegede problemer som privatlivets fred og transaktionsbegrænsninger, der skulle løses. De selvsamme problemer — bruger fortrolighed, transaktionsudgifter og -effektivitet  — har været i fokus hos blockchain, siden teknologien opstod. Da mange virksomheder også ønsker af løse disse problemer (kundesikkerhed, hurtige transaktioner og billig-gebyr transaktioner), vil mange se på muligheden for at gøre det gennem blockchain. Alle typer af virksomheder vil tilpasse sig efter forbrugernes præferencer om digitale transaktioner. Derfor forventer vi, at næste step for mange virksomheder vil være at adoptere til blockchain i en eller anden form.

Samarbejdende AI

Samarbejdende AI refererer til en række forskellige ting. I dette tilfælde henviser vi til det potentiale, der ligger i sammenkoblede, IoT-baserede AI-enheder og -systemer til at transformere forsyningskæder for relevante virksomheder. Supply Chain Digital ran an interview with a BCG director som dækkede dette emne og refererede til ideer som “bionic supply chain” — en digital drevet evolution af “nye samarbejdende mekanismer”. Beskrivelsen er i det væsentlige ét system, hvor maskiner på alle punkter i forsyningskæden kommunikerer med hinanden, hvilket fører til billigere, hurtigere og mere korrekte operationer.

Mange flere teknologier, ud over disse, er i spil til at hjælpe virksomheder yderligere med deres digitale transformation. Disse fire — E-faktura, cloud regnskab, blockchain og samarbejdende AI — vil give den største effekt på kort sigt.

Skrevet af gæsteskribent Ruth Parker.   

Modtag vores nyeste blogs og opdateringer