Roadmap til hyper-automation

Robotic Process Automation (RPA) er den hurtigst voksende software globalt, og du kan ikke tale om digital transformation uden at nævne RPA. Det der gør RPA interessant, er at den typiske ROI på en robot er mellem 3 til 6 måneder, det gør det interessant for rigtige mange virksomheder at investere i en digital arbejdsstyrke.

Den mest signifikante fordel på RPA er at teknologien sparer virksomheder for en masse tid, som ellers blev brugt på gentagne, kedelige og ofte manuelle administrative opgaver. Foruden besparelser på tid giver robotter også store omkostningsbesparelser. Samtidig med bedre kvalitet, hastighed, effektivitet og mere medarbejder glæde, som nu kan bruges på aktiviteter, der giver virksomheden større forretningsværdi.

Hyper-automation

RPA er en vigtig komponent i hyper-automation. Hyper-automation er en af de mest signifikante teknologiske trends i 2021, med fokus på kombinationen af teknologier såsom Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) og Robotic Process Automation (RPA) til kreere eller forbedre så mange komplekse forretningsprocesser som muligt. Med andre ord hyper-automation er en udvidelse til automatisering, den tilføjer lag af avancerede teknologier, som gør det muligt at få mest muligt ud af dine automatiseringsprojekter.

Gartner forudsiger at hyper-automation er den trend, der vil sikre reduktion i operationelle omkostninger med op til 30% i 2024.

Fra RPA til hyper-automation

virksomheder, der allerede har investeret i RPA teknologier (såsom løsninger fra UiPath, Automation Anywhere, Kofax eller Blue Prism) og har opnået de første successer begynder nu at op skalere deres processer. Både på person- (team og and talentudvikling), Proces- (portfolio, operationel model, metode) og teknologi-niveau (arkitektur, sikkerhed og integration).

Hvordan tager virksomheden det næste skridt mod Hyper-automation? hvordan kan du lægge fundamentet for en effektiv implementering af intelligent automatisering?
Kofax TotalAgility (KTA) platform, hvor Dynatos bygger en konkret bro til Hyperautomation og sikrer eksisterende RPA løsninger bliver endnu mere profitable.

Kofax TotalAgility til ethvert RPA værktøj

KTA er en såkaldt Intelligent Automation Platform med standard mix af forskellige automations teknologier, Artificial Intelligence (AI) til at gøre informationsdrevne forretningsprocesser mere effektive, hurtigere og mere præcise.

With KTA’s ud-af-boksen integration kan RPA værkøjer fra UiPath, Automation Anywhere ogBlue Prism benyttes direkte af KTA’s kognitive datafangst og poces orkestrering.

Kognitiv datafangst

Succesfuld læsning og tolkning af semi- til ustrukturerede dokumenter kan processes, hvis du ikke ønsker at en robot skal udføre processen, er der en “Point Solution” udviklet til at læse og tolke dokumenter præcist. Kognitiv dokument automation kombineret multi-channel dokument datafangst (også på mobile enheder) og intelligent OCR, brugere kan processe ethvert dokument hurtigt og præcist.

Proces orkestrering

KTA orkestrerer den digitale arbejdsstyrke og dermed direkte end-to-end automation. Den øger opgavebaseret RPA automatisering på alle platforme (også mobile), AI-drevet kognitiv datafangst, e-signatur etc. Ved behov kan manuel håndtering adderes i loopet i RPA´s digitale workflow. Du kan håndtere, plannere og monitorere hele din digitale arbejdsstyrke via én platform.

Indsigt i processerne

Kofax Analytics for KTA leverer indsigt og kontrol af data, der er nødvendig for at effektivisere forretningsprocessers. Den giver virksomheder mulighed for hurtigt at genere nye rapporter baseret på et bibliotek af best practices.

Ved at dykke ned i detaljer i igangværende arbejde eller afsluttet arbejde, kan du få en klart billede af hvor, der skal laves interne forbedringer for at forbedre produktivitet, reducere omkostninger, vigtigst hvordan din virksomhed interagerer med jeres kunder.

Største fordele af RPA i kombination med Kofax TotalAgility platformen

  • Generel erfaringsforbedring, en mere gnidningsfri end-to-end automation
  • Stor skala, muligheden for at skalere digitale programmer nemmere og udrulle dem i hele virksomheden
  • Flere anvendelsesmuligheder, udbyg de tilfælde, hvor RPA kommer til kort
  • Bekvemmelighed og hastighed, implementeringer er hurtigere på grund af brugen af ud-af-boksen integration, mindre risiko og færre omkostninger
  • Ingen kodning, TotalAgility er en et ingen-kodning miljø, der giver virksomheden mulighed for at implementere innovative processer både hurtigere, men også hyppigere.

Modtag vores nyeste blogs og opdateringer