Automatiserede AP-processer har større indflydelse

Europa er langt fremme, når vi taler om automatisering af kreditorfakturaer. Specifikt i Danmark har vi en lang historik med automatisering af fakturahåndteringen, den spæde start for snart årtier siden begyndte med fakturaer i PDF-format – og sikke et fremskridt det var.

Fokus på indførelse af fakturahåndtering var og er stadig for mange virksomheder at få automatiseret deres håndtering af kreditorfakturaer ved minimering af manuel håndtering, bedre udnyttelse af dyrebare ressourcer og ikke mindst eliminering af fejl.

Ud over de absolutte fordele ved automatisering af sine AP-processer, som nævnt ovenfor, er der 2 ting, som springer i øjnene, som påvirker hele virksomheden – dens omdømme og bundlinje. Det drejer sig om rabatter ved betaling før forfaldsdato (Early Payment) og undgå for sent betalte fakturaer og få strafrenter.

De senere år har man især i Europa fokuseret på, hvordan man kan forbedre sin bundlinje ved bedre udnyttelse af allerede implementerede løsninger – her er det oplagt at kigge nærmere på sin fakturahåndteringsløsning, for at se hvor godt man udnytter de umiddelbare fordele løsningen giver:
Fakturabetaling før forfaldsdato
Virksomheder i dag har styr på deres fakturaer og deres status, så hvorfor ikke udnytte det og forhandle sig til bedre rabatter hos sine leverandører – ved at betale sine fakturaer før forfaldsdato.

 • Det giver bedre priser
 • Forbedret fortjeneste
 • Early Payment-aftaler giver bedre relationer til sine leverandører
 • Større loyalitet hos leverandørerne
 • Leverancesikkerhed
 • Positivt omdømme i markedet
 • Påvirker virksomhedens cash flow positivt

For sen betaling af fakturaer
Virksomheder i dag har styr på deres fakturaer og deres status, så hvorfor ikke udnytte det og sikre at man ikke ’glemmer’ at betale sine fakturaer eller at betale for sent.

 • Mange leverandører påfører strafrenter og gebyrer
 • Virksomheden forringer sin fortjeneste
 • Virksomheden får uforudsete omkostninger
 • Ved gentagne gange for sen betaling, risikerer virksomheder at blive nægtet handel
 • Manglende leverancesikkerhed
 • Virksomheder bliver tvunget til at ’nøjes’ med dårligere leverandører
 • Skader virksomhedens omdømme i markedet
 • Påvirker virksomhedens cash flow negativt
 • Påvirker bundlinjen negativt

Automatiseret fakturahåndtering fra Dynatos
ReadSoft Online
ReadSoft Online er den førende løsning til datafangst, tolkning og validering af faktura data i Skyen.

ReadSoft Invoices
ReadSoft Invoices er en datafangst løsning, der automatiserer, tolker og arkiverer faktura data. Løsningen håndterer alle former for dokumenter såsom papir, PDF, XML og endda håndskrevne noter. Løsningen er lokalt installeret og kræver en IT- infrastruktur til at håndtere løsningen.

Process Director (PD) workflow til SAP
Med PD er det nemt at indføre automatisering af AP-processen. PD er SAP-certificeret og hele fakturaløsningen understøttes direkte i SAP ERP/SAP S/4 HANA og benytter SAPs masterdata og interface, så brugerne bliver hurtigt fortrolige med løsningen.

ReadSoft Online og ReadSoft Invoices kan naturligvis også integreres med andre workflow- og ERP-systemer.

Modtag vores nyeste blogs og opdateringer