Process Director for leverandørgjeld

Kjernen i Process Director er leverandørgjeldintegreringen i SAP. Den bruker din eksisterende SAP-infrastruktur, inkludert tilgangs- og autorisasjonsstrukturer samt de underliggende hoved- og transaksjonsdataene som kreves for fakturavalidering.

Løsningen tilbyr en funksjon som sentralt ser og behandler (endrer/poster) alle typer innkommende fakturaer, håndterer unntak direkte via arbeidsflyt, sjekker arbeidsflytstatus eller arbeidsflythistorikk, tilbakekaller eller starter arbeidsflyter og tilbakefører uriktige dokumenter.

Registrert fakturdata valideres når det kommer inn i systemet med SAP-hoveddata og transaksjonsdata (f.eks. leverandørhoveddata og innkjøpsordrer).

Den påkrevde informasjonen for fakturering, som f.eks. SAP-leverandørnummer, avgiftskoder, varemottak, duplikatkontroll, blir automatisk bestemt gjennom avanserte søkealgoritmer og logikk. Bruk automatisk samsvar med varelinjer når det er nødvendig. Derfor utføres også to- eller treveis matching helt automatisk.

Når dataene er fullstendige og feilfrie, utføres et automatisk forsøk på posting, gjennom standard SAP-funksjoner, slik at en berøringsfri flyt for disse dokumentene blir påvist. En AP-assistent må korrigere ubehandlede dokumenter ved å ta i bruk intuitive og enkle grensesnitt med tilgang til alle fakturadata.

Process Directors funksjoner

#1

Komplett fakturaautomatisering

Behandle og kontroller hvert trinn i kjeden, f.eks. ved datainnsamling og fullføring, datasamsvar og -validering, feiloppløsning, arbeidsflyt, revisjon og overvåking.

#2

SAP-sertifisert og fullstendig integrert

SAP-sertifisert og fullstendig integrert med SAP-transaksjoner, med samme kjente utseende. Direkte tilknyttet SAP-transaksjoner. Bruker standard SAP-posteringsmekanismer for å kunne dra nytte av den eksisterende konfigurasjonen. Også for SAP S/4 Hana.

#3

Andre Purchase-to-Pay (P2P) og Order-to-Cash (O2C)-funksjoner

Den universelle plattformen som kan enkelt utvides til å støtte ulike dokumenttyper eller prosesser, som f.eks. følgesedler eller innkjøpsrekvisisjoner.

Process Director – arbeidsflytfunksjoner

Håndter unntak med et minst mulig menneskelig anstrengelse!

Arbeidsflytmotoren har alle funksjoner for leverandørgjeldinteraksjon med andre forretningsenheter for godkjenninger, PO-korreksjoner, varemottak og andre automatiseringsfunksjoner av arbeidsflyt (varsler via e-post, påminnelser osv.). Arbeidsflyten støtter også automatisk posting av fakturadokumenter ved problemløsning eller godkjenning.

Integrert juridisk arkiv

Lagre dokumenter elektronisk!

Utvid Process Director for leverandørgjeld med et juridisk arkiv som er kompatibelt med SAP Archive Link. Det digitale arkivet gjør det mulig å administrere og arkivere innkommende og utgående dokumenter med de tilhørende dataene i et strukturert miljø. Dette arkivet gjelder for den belgiske, nederlandske og europeiske lovgivningen for juridisk arkivering av fakturaer.