ReadSoft Process Director – arbeidsflytfunksjoner

Håndter unntak med et minst mulig menneskelig anstrengelse!

Eksisterende SAP-brukere kan få arbeidsflyttilgang gjennom brukergrensesnittet i SAP eller nettleseren, de kan også bli varslet via SAP Business Workplace eller Enterprise Portal. Såkalte internettbrukere av SAP (brukere med brukerlisens for SAP-plattformen) støttes også. Disse brukerne samhandler gjennom det medfølgende nettprogramgrensesnittet.

Kjøretidsforekomster av arbeidsflyter kalles arbeidselementer. Hvert arbeidselement inneholder de nødvendige fakturadataene, f.eks. PO, PO-historikk og leverandørdata. I tillegg til dataene har godkjenneren enkel tilgang til fakturabildet, kommentarer lagt til av tidligere brukere, arbeidsflythistorikk og oversikt over prosessen.

Arbeidsflytgrensesnittet kan enkelt konfigureres og tilpasses individuelle behov. Arbeidsflytbrukere (agenter, godkjennere) kan legge til informasjon eller merknader og godkjenne eller avvise de sendte fakturaene. En komplett og nøyaktig registrering av alle trinn i arbeidsflyten og brukerhandlinger dokumenteres og lagres i arbeidsflyten. Brukergrensesnittet gir brukerne faktisk informasjon om arbeidsflyt og historikk vedrørende allerede behandlede fakturaer og der godkjennerne kan spore fakturastatus.

Arbeidsflytfunksjoner

#1

Brukervennlig webgrensesnitt

Alle arbeidsflytprosesser kan hentes ut fra SAP til et brukervennlig webgrensesnitt, både for SAP- og ikke-SAP-brukere.

#2

Godkjenningsmatrise

Den bestemmer automatisk arbeidsflyten for en jobb, basert på fakturaens egenskaper (f.eks. leverandør-ID, fakturabeløp) og konfigurerbare regler i godkjenningsmatrisen.

#3

Eskalering, delegering, erstatning

Arbeidsflytmotoren håndterer automatiske funksjoner som påminnelser, eskaleringer eller mulighet for å delegere oppgaver.

#4

E-postvarsler

De som håndterer godkjennelser og unntak mottar informasjon via e-post når de mottar påventende fakturaer.

#5

Mobiltelefon

Godkjenn via en e-postklient eller smarttelefonapp med iOS, Android eller Windows.

#5

SAP Fiori

Kjør godkjenninger ved å bruke SAP Fiori-appen. Process Director samsvarer fullstendig med Fiori og er også sertifisert for et S/4 Hana-miljø.