Process Director til Accounts Payable

Kernen i Process Director er Accounts Payable integration i SAP. Den benytter din eksisterende SAP-infrastruktur inklusive tilladelses- og autorisationsstrukturer, men også de underliggende master- og transaktionsdata, der er nødvendige for fakturagodkendelse.

Løsningen tilbyder funktionalitet til centralt at se og behandle (ændre/postere) indgående fakturaer af alle slags, håndtering af undtagelser direkte via workflow, kontrol for workflowstatus eller workflowhistorik til at hente eller genstarte workflows samt håndtering af tilbageførsel af forkerte dokumenter.

Indfangne ​​fakturadata bliver valideret, når de kommer ind i systemet, med SAP-stamdata og transaktionsdata (fx leverandørstamdata og indkøbsordrer).

varemodtagelse og duplikatkontrol bestemmes automatisk ved hjælp af avancerede søgealgoritmer og logik. Automatisk varelinje matchning, automatisk to eller tre-vejs matching kan også benyttes.

Når dataene er godkendte, sendes de automatisk til bogføring via standard SAP-funktionalitet, hele flowet foregår automatisk og uden manuel håndtering for disse dokumenter. Fakturaer uden indkøbsordrer valideres af en AP-kontorist, som ved hjælp af intuitive og enkle grænseflader har adgang til alle fakturadata.

Softwarefunktioner i Process Director

#1

Komplet fakturahåndtering
Betyder håndtering og styring i alle trin i kæden, såsom dataindsamling og -afslutning, datatilpasning og validering, fejlretning, arbejdsgang, revision og overvågning.

#2

SAP-certificeret og fuldt integreret
Certificeret og integreret med SAP-transaktioner, med samme look og feel, som du kender. Benytter SAP’s standard posteringsmekanismer for at drage fordel af den eksisterende løsning. Også til SAP S/4 Hana.

#3

Andre Purchase-to-Pay og Order-to-Cash funktioner
En universal platform, der let kan udvides til at understøtte andre dokumenttyper eller processer, såsom leveringsnotater eller indkøbsrekvisitioner.

Process Director workflow

Undtagelsehåndtering med et minimum af menneskelig berøring!

Workflowet leverer også al funktionalitet til konti, der skal betales i samspil med andre forretningsenheder, for godkendelser, PO-korrektioner, varemodtagelser og anden funktionalitet til automatisering af arbejdsgange (beskeder via e-mails, påmindelser osv.). Workflowet understøtter også automatisk postering af fakturaer ved problemløsning eller godkendelse.

Integreret lovmæssigt arkiv

Opbevar dine dokumenter elektronisk!

Process Director kan udvides med et SAP Archive Link-kompatibelt arkiv, der opfylder gældende lovkrav. Det digitale arkiv giver dig mulighed for at administrere og arkivere indgående og udgående dokumenter med deres data i et struktureret miljø. Dette arkiv opfylder den belgiske, hollandske og europæiske lovgivning ved arkivering af fakturaer.

Interesseret i Readsoft Process Director?