Integrert juridisk arkiv med Process Director

Lagre dokumenter elektronisk!

Lagre automatisk alle dokumenter (PDF, XML og EDI) i arkivet med metadata slik at du finner dem og får tilgang enkelt. Få tilgang til dokumenter fra SAP GUI. Du kan i tillegg få tilgang til det juridiske arkivet ved hjelp av en nettportal, som er utstyrt med avanserte søkefunksjoner slik at brukere som ikke har SAP kan få tilgang til arkivet.

Datafangstfunksjoner

#1

Automatisk administrering av livssyklusen

Administrer automatisk dokumentenes livssyklus. Avhengig av dokumenttypen kan du bestemme hvor lang tid du skal oppbevare dokumenter i systemet (f.eks. 7, 10 eller 20 år).

#2

Høy sikkerhet

Dokumenter er sikret i arkivet med en hash-signeringsalgoritme. Gjennom revisjonssporene til en gitt faktura kan integriteten og ektheten bevises.

#3

Rask henting

Omfattende søkefunksjoner gjør det mulig å hente ut fakturaer på kort tid, så lenge du har de nødvendige tilgangsrettighetene.

#4

Enkel deling

Del fakturaer og vedlegg enkelt med eksterne personer via sikre lenker.

#5

Mer enn bare fakturaer

Arkivet kan brukes til alle dokumenter, uavhengig av størrelse eller filformat.