RPA første step på vejen mod Hyperautomation

De seneste år har mange virksomheder taget Robotic Process Automation (RPA) teknologien til sig. I mange tilfælde drejer det sig om 5 til 10 bots til at starte automatisering af deres forretningsprocesser. RPA er skabt til automatisering af tidskrævende opgaver til at forbedre kunde- og medarbejder arbejdsgange, men også for at realisere operationelle besparelser.

For at kunne opnå endnu større værdi, må virksomheder gå skridtet længere end kun at benytte RPA. En automatiseret platform, der intelligent kan linke til alle forretningssystemer og som håndteres, udvikles og udrulles af dine medarbejdere vil være det næste skridt i din digitale transformation. En digital arbejdsstyrke, der samarbejder med dine medarbejdere. Denne nye måde at arbejde på er blevet udvidet kraftigt gennem den nuværende COVID-19 pandemi. Fra virksomheder, der var vant til en enkelt, lokal arbejdsplads med en tilsvarende infrastruktur, ser vi nu virksomheder, der udvider deres løsninger til SAAS-løsninger, der giver medarbejderne ekstra fleksibilitet.

Disse usikre økonomiske tider betyder, at virksomheder ønsker at automatisere endnu mere og opnå større omkostningsbesparende transformation. Denne udvikling kan Hyperautomation hjælpe med til. Hyperautomation er en kombination af teknologi og værktøjer, inklusiv RPA (men ikke kun), men også Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) samt software for yderligere automatisering og til at fritage medarbejderne for gentagne opgaver, som kun tilføjer lidt eller ingen værdi til virksomheden. Disse nye besparelsesmuligheder Hyperautomation tilvejebringer, er i Gartner Groups Trend rapport nævnt som ny innovation under navnet Top Strategic Technology.

Selv om mange virksomheder stadig er på udkig efter automations muligheder, har andre virksomheder allerede taget skridtet videre. Ved at benytte RPA i kombination med AI, kan Process Discovery hjælpe med at finde og mappe processer, som med fordel kan automatiseres. På den måde, kan du hurtigt få indsigt i hvilke forretningsprocesser, der kan give de største besparelser, hvor en positiv ROI hurtigst kan opnås, og hvilke processer der kan udsættes.

En af de relevante processer inden for HR kan være on/off boarding af (nye) medarbejdere. HR-medarbejderen logger sig på Service Management systemet og ser fx at der er 30 nye notifikationer om at registrere personer i forskellige systemer. Handlinger som kan være at skabe en ny e-mailadresse associeret med autorisation til de systemer den nye bruger har adgang til. Det kan betyde, at du skal logge ind i flere forskellige systemer for at registrere denne nye bruger. Noget kan også gå galt under diverse analyseringer. Et eksempel kunne være forkert allokering af autorisation. Som resultat kan en HR eller IT medarbejder hurtigt bruge fem til ti timer på at fejlrette. Derudover andre fejl, som er forårsaget af forkert manuel indtastninger, dette bør også indgå i dine overvejelser.

Eksemplet beskrevet ovenfor har en høj gentagelses karakter. Dynatos kan med Robotic Process Automation (RPA) hjælpe dig med en løsning, som passer til din virksomhed.

Et andet eksempel er, hvor en Accounts Payable medarbejder er involveret i at håndtere, tjekke og betale indkomne fakturaer. Hver dag modtages hundredvis af fakturaer fra virksomheder, der ønsker at deres fakturaer bliver betalt inden for de aftalte forfaldsdatoer. Desværre sker det ikke altid, grundet det pres og ansvar, der ligger på medarbejderen.

Medarbejderen skal håndtere fakturaer, der er modtaget pr e-mail, åbne PDF-filer og måske skal de sendes til arkivering i ERP-systemet, hvis virksomheden har valgt det. Medarbejderen skal ofte skifte mellem systemer og sikre sig, at alt er korrekt og opbevares et centralt sted. At håndtere en faktura i et system kan være en tidskrævende opgave. For at gennemføre alle de førnævnte steps, kan det nemt tage fem minutter pr faktura at håndtere alt korrekt og arkivere fakturaen. Hvis der er omkring 2000 fakturaer pr måned, taler vi hurtigt om et tidspotentiale, der er højere end en medarbejder.

Den ovennævnte proces kan med Hyperautomation blive fuldt ud automatiseret. En af robottens styrker er, at den kan udveksle informationer mellem forskellige systemer uden at lave menneskelige fejl. Ikke nok med at robotten kan lægge fakturaer ind i dit ERP-system, kan den også tjekke om fakturaens forfaldsdato er overskredet.

De ovennævnte eksempler er kun et par af alle de processer, der kan blive automatiseret. Håndtering af alle disse processer og automatisering af dem vil være med til at tilføje mere værdi til din virksomhed. For eksempel, forventer Gartner at virksomheder vil opnå 30% omkostningsreduktion i 2024 via Hyperautomation.

Dynatos er din strategiske partner i finansiel proces automation. Det betyder at Dynatos supporterer dig, lige fra strategisk rådgivning til software implementering og videre support. På den måde sikrer vi, at din virksomhed får vedvarende værdi i optimering af dine processer og højere effektivitet.

Modtag vores nyeste blogs og opdateringer