ERP og Robotic Process Automation det perfekte match

Robotic Process Automation (RPA) overtager støt og roligt forretningsverdenen. Flere virksomheder vælger at benytte RPA til at strømline deres interne processer. Det er kun et spørgsmål om tid før RPA bliver den nye norm og ikke undtagelsen. For mange er ordet ‘Robot’ stadig forbundet med mekaniske robotter, men de har intet med RPA at gøre.

Hvad er RPA så? Spørgsmålet vil blive besvaret i nedenstående artikel.

RPA kort fortalt

Hvis de mange forretningsopgaver, der dagligt udføres, er systematiske og er underlagt et forudbestemt mønster, er disse oplagte at robotisere. RPA er en proces, hvor rutine opgaver kan automatiseres med software robotter. Meget lig deres fysiske kollega, kan sådanne bots udføre opgaver, som de er designet til med utrættelig nøjagtighed og præcision.

Netop rutineopgaver gør RPA fremragende til brug i dit ERP-system. Fordele med RPA-integration i dit ERP-system

RPA kan med fordel benyttes til effektivt at automatisere hverdagsagtige processer. Både on-premise eller cloud løsninger kan udvides med RPA muligheder. RPA’s værktøjer komplementerer effektivt de opgaver, som ellers bliver udført af en fysisk person. RPA frigiver fysiske brugere fra rutine og gentagne opgaver og giver dem tid til at fokusere på mere værdiskabende opgaver.

Dit ERP-system har et stort antal af bruger cases, hvor RPA kan benyttes med fremragende resultater. Nogle af disse er forklaret nedenfor.

Finans og bogholderi — RPA er fremragende til automatisering af finans- og bogholderifunktioner. En af de mest fremtrædende funktioner i RPA inden for finans og bogholderi er software robotter til håndtering af fakturaer. Datafangst og digitalisering af fakturaer kan udføres af software robotter specifikt designet til dette formål. Konsistent datatjek er en anden af de gentagne opgaver som også udføres i bogholderiet. Denne proces er en fremragende kandidat til RPA. En RPA-robot kan sættes til automatisk at verificere konsistens i finansielle data og også sende periodiske rapporter til rette personer.

Salg — En overvejende del af dit salgsteams tid bruges på rutineopgaver såsom datahåndtering, fejl-retning og salgsordrer. RPA kan hjælpe med at effektivisere og automatisere disse rutineopgaver. Et af de bedste eksempler i salg er at robotisere processen af salgsordrer. Korrekt håndtering af salgsordrer er essentiel i forhold til korrekt produktlevering. Manuelle inputs, uanset hvor perfekt de håndteres, giver altid mulighed for fejl. RPA kan eliminere denne risiko ved at tillade robotter at udføre opgaven, som altid gøres fejlfrit. Dette sikre at dit salgsteam kan gøre det, de er bedst til, nemlig forøge salget for din virksomhed.

Logistik — Dette er et andet oplagt ERP-modul, hvor RPA giver god mening. Logistikoperationer inkluderer et antal af rutinemæssige opgaver, såsom fakturaer, forsendelser og sporing. RPA kan med succes automatisere disse processer til uafhængig udførelse. Det betyder simplere arbejdsgange og forbedret kundeservice.

Indkøb — helt basalt er indkøb en transaktionsbaseret proces og derfor rigtig god til automatisering. Brug af RPA forøger opgaver som betaling, fakturaer og kontraktgenerering, strømliner hele din indkøbsproces og sikrer hurtigere afvikling og bedre kvalitet.

Ud fra de nævnte bruger cases er det tydeligt at RPA signifikant kan booste performance i dit ERP-system. Det er nødvendigt at skelne mellem direkte ERP-automatisering og RPA. ERP-automatisering er mere fokuseret på at strømline ERP-systemet for at opnå bedre performance. RPA sikrer reducering af menneskelig involvering og automatiserer opgaver, som afvikles fejlfrit 24/7.

Disse er bare eksempler på RPA bruger cases som kan afvikles i dit ERP-system.

Modtag vores nyeste blogs og opdateringer