Kjøreplanen til hyperautomatisering

Robotisert prosessautomatisering (RPA) er et av de globalt raskest voksende programvaresegmentene og det er ikke mulig å snakke om digital transformasjon uten å nevne RPA. Det er svært interessant for veldig mange virksomheter å investere i en digital arbeidsstyrke fordi den typiske investeringsavkastningen (ROI) til en RPA-robot er på mellom 3 og 6 måneder.

Den største fordelen med RPA er at denne teknologien sparer virksomheter for mye tid, som i dag brukes på repeterende, kjedelige og ofte manuelle administrative oppgaver. Denne tidsbesparelsen utgjør en betydelig kostnadsreduksjon. Samtidig øker kvaliteten, hastigheten, effektiviteten og de ansattes trivsel. Nå kan de tilbringe mer tid på aktiviteter med høyere forretningsverdi.

Hyperautomatisering

RPA er et viktig element i hyperautomatiseringen. Hyperautomatisering er en av de viktigste teknologitrendene i 2021 og fokuserer på å kombinere teknologier som kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML) og robotisert prosessautomatisering (RPA) for å skape, så mange og så raskt som mulig, komplekse og allerede delvis automatiserte forretningsprosesser. Hyperautomatisering er med andre ord en forlengelse av automatisering. Den tilføyer et lag av avanserte teknologier til automatisering slik at du får mest mulig ut av automatiseringsteknologien.

Gartner spår at hyperautomatisering er den trenden som vil sikre en reduksjon i virksomhetens driftskostnader med opptil 30 % innen 2024.

Fra RPA til hyperautomatisering

Bedrifter som allerede har investert i RPA-teknologier (som løsninger fra UiPath, Automation Anywhere, Kofax eller Blue Prism) og som har oppnådd den første serien med suksesser, trapper nå opp virksomheten. Dette gjøres på tvers av personer (team- og talentutvikling), prosesser (portefølje, driftsmodell, metodikk) og teknologier (arkitektur, sikkerhet, integrasjon).

Men hvordan kan du som organisasjon ta det neste skrittet mot hyperautomatisering og hvordan kan du legge grunnlaget for en effektiv implementering av intelligent automatisering? Med Kofax TotalAgility (KTA)-plattformen bygger Dynatos en konkret bro til hyperautomatisering og sørger for at eksisterende RPA-løsninger blir enda mer lønnsomme.

Kofax TotalAgility for hvert RPA-verktøy

KTA er en intelligent automatiseringsplattform med en standardmiks av ulike automatiseringsteknologier og kunstig intelligens (AI) slik at informasjonsdrevne forretningsprosesser blir mer effektive, raskere og nøyaktigere.

Med KTAs koblinger, som kan brukes direkte, kan RPA-verktøy fra UiPath, Automation Anywhere og Blue Prism nå bruke KTAs kognitive datafangst and prosessorkestrering.

Kognitiv datafangst

Lesing og tolkning av semi- til ustrukturerte dokumenter er prosesser som ikke kan utføres av en robot, men av en «Point Solution» som er utviklet for å lese og tolke dokumenter på en vellykket måte. Gjennom kognitiv dokumentautomatisering, som kombinerer flerkanals dokumentfangst (inkludert mobil) og intelligent OCR, kan brukere behandle ethvert dokument raskt og nøyaktig.

Prosessorkestrering

KTA orkestrerer den digitale arbeidsstyrken og leder dermed automatiseringen fra ende-til-ende. Den utvider oppgavebasert RPA-automatisering til den mobile plattformen, AI-drevet kognitiv datafangst, e-signatur osv. Ved behov kan en menneskelig vurdering legges til i RPAs digitale arbeidsflyt. Du kan også administrere, planlegge og overvåke hele den digitale arbeidsstyrken via én plattform.

Prosessinnsikt

Kofax Analytics for KTA gir deg datainnsikt og -kontroll, det trengs for å analysere effektiviteten av forretningsprosessene. Det gjør det mulig for organisasjoner å raskt og enkelt generere nye rapporter basert på et bibliotek med beste praksiser.

Ved å se nøyere på detaljene om pågående og fullført arbeid, får du et klart bilde av hva som skal til for å forbedre den interne produktiviteten, redusere kostnadene og viktigst av alt, forbedre måten organisasjonen din samhandler med kundene på.

De viktigste fordelene med RPA i kombinasjon med Kofax TotalAgility-plattformen:

  • Forbedret totalopplevelse: en mer sømløs og helhetlig automatiseringsopplevelse;
  • Stor skala: evne til å skalere digitale programmer lettere og distribuere dem til hele organisasjonen;
  • Flere anvendelsesmuligheter: fanger opp tilfeller der RPA kommer til kort;
  • Bekvemmelighet og tempo: implementeringer utføres raskere fordi koblinger kan brukes direkte, det fører til mindre risiko og færre indirekte kostnader;
  • Ingen koding: TotalAgility er et ikke-kodemiljø som gjør det mulig for kundene å implementere prosessinnovasjoner på egen hånd, raskere og oftere.

Motta våre nyeste bloggposter og oppdateringer