Kundeordre automatisering

Håndtér alle dine kundeordrer digitalt

Kundeservice kan være stressende og hårdt arbejde. Håndteringen af kundeordrer kan give flaskehalse lige fra tilbud til leveringsfasen. Derfor er håndteringen af din forsyningskæde vigtig, da det er her, første trin af håndteringen af den aktuelle henvendelse sker. Ved at automatisere din kundeordreproces, vil du opnå større kundetilfredshed og en forbedret håndtering, som igen giver væsentlige besparelser på omkostningssiden. En standardiseret kundeordreproces sikrer, at de korrekte data bliver udtrukket. Når kundeordren er sat i flow, vil hele processen fra ordre, opfyldelse til faktura være komplet og korrekt.

Ved at automatisere kundeordreprocessen giver det dig mulighed for at opsætte og monitorere KPIer og dashboards, som giver dig større synlighed, du kan se performance på de daglige opgaver og allokering af ressourcer bliver også meget nemmere.

Improving efficiency by automating your SAP invoice management with a SAP certified solution.

We automate your Shared Service Centers with our integrated automation software solutions.