Automatisering av kundeordre

Alle kundeordrer behandles digitalt

Kundeservice kan være stressende. Behandling av kundeordre kan føre til flaskehalser i alle faser, fra tilbud til levering. God håndtering av forsyningskjeden er avgjørende for enhver bedrift fordi det er den første etappen i behandlingen av den faktiske etterspørselen. Ved å automatisere kundeordreprosessen vil du oppnå større kundetilfredshet og den operasjonelle effektiviteten vil øke vesentlig.

Standardisert behandling av salgsordre sørger for at de riktige dataene blir samlet inn slik at det oppstår en flyt fra ordre til oppfyllelse til fakturering, samtidig som fullstendighet og nøyaktighet opprettholdes.

Automatisert behandling av salgsordre gjør det mulig å opprette samt overvåke KPI-er og instrumentbord. Uten denne oversikten vil det være vanskeligere å utføre daglige arbeidsoppgaver, overvåke ytelser og tildele ressurser.

Leverandørgjeld

Forbedre effektiviteten ved å automatisere SAP fakturaadministrasjon med en SAP-sertifisert løsning.

Felles servicesenter

Vi automatiserer dine felles servicesenter med våre integrerte automatiseringsprogramvarer.