5 ting, hvor intelligent automation (IA)

De virksomheder som har forsøgt sig med intelligent automatisering i deres organisation, er de fleste startet med finans, som er et af de bedste steder at starte sin digitale rejse. Ifølge en af de seneste Insight analyser fra Forbes, “financial transactions or reporting”, er det ranket som top 5 over de hyppigste automatiserede processer.

  • Hvad er intelligent automation?
  • hvad kan intelligent automation gøre for finans og deres processer?

Intelligent automation er en platform, der giver virksomheder mulighed for at udvide og forbedre allerede ”optimerede” processer. Det er næste generation af robotic process automation (RPA) — kombineret med kognitiv datafangst, mobilitet, proces orkestrering og analyser i én åben platform, der nemt arbejder sammen med RPA.

5 områder i intelligent automation, der skaber mere værdi i finans og regnskab:

1. Større kapacitet, produktivitet og altid korrekt

Ulige mennesker, bliver softwarerobotter ikke trætte. De arbejder 24/7 uden fejl. I følge eksperter står menneskelige fejl for mellem 2 – 5 fejl pr. 100 transaktioner, robotter er mere præcise til gentagne og rutineprægede opgaver. En skalerbar automatiseringsløsning kan gøre, at virksomheden kan automatisere i hundredvis af bruger cases på tværs af organisationen, det kræver blot en central styring af robotterne.

2. Større medarbejdertilfredshed

Medarbejderne får frigivet mere tid til mere meningsfyldt arbejde, men de når stadig det samme på en normal arbejdsdag. Når tidskrævende, manuelle opgaver bliver automatiseret får medarbejderne større medarbejderglæde og en bedre work-life balance. Faktisk svarer mere end 20% af respondenterne i Forbes Insight analysen at medarbejdertilfredshed er øget med mere end 25% pga. automatiseringen.

3. Bedre kundetilfredshed og større loyalitet

Med korrekte resultater får man mere tilfredse kunder — det gælder såvel eksterne- som interne kunder, leverandører etc. Næsten halvdelen (48%) af respondenterne i finans og regnskab i Forbes Insight analysen har listet kundetilfredshed som topprioritet og direkte relateret til deres jobperformance. Nogle mener endda, at der er lighedstegn mellem manglende intelligent automatisering (bedre kundeservice) og en tabt mulighed

4. Mindre risiko og effektiv overholdelse af lovgivningen

Misforståelser opstår, mennesker er trods alt kun mennesker. Det estimeres at 88% af proces misforståelser skyldes mennesker. Automatisering øger nøjagtigheden og standardisering nedsætter risikoen for ikke at overholde lovkrav og sikrer at virksomheder kan at holde trit med ændrede lovkrav.

5. Større innovation og konkurrencedygtig differentiering  

Virksomheder får øget markedsfordele, når intelligent automatisering håndterer rutinearbejdet, og medarbejderne kan fokusere på ideer og forbedringer. Forbes Insight analyse fandt ud af at respondenterne rankede “smidig- og hurtighed” højest, ud af otte forslag for tabte muligheder, ved ikke at benytte intelligent automation.

Modtag vores nyeste blogs og opdateringer