Derfor er e-fakturering avgjørende for din forretningsstrategi

På grunn av COVID-19-begrensningene ble det å jobbe hjemmefra plutselig det eneste levedyktige alternativet for mange bedrifter som ønsket å sikre en forretningskontinuitet. Bruk av ny teknologi for å øke teamsamarbeid og -kommunikasjon sammen med digitalisering av drift og tjenester har vært en prioritet for de fleste organisasjonene.

Heldigvis for våre kunder lønte det seg, i løpet av denne perioden, å investere i automatisering av de økonomiske prosessene. Andre organisasjoner var ikke like heldige og måtte slite med de manuelle/papirbaserte prosessene samtidig som de måtte overholde myndighetenes begrensninger.

Effektivitet

«Best in class»-organisasjoner ble nesten ikke berørt av COVID-19-restriksjonene fordi de hadde høye volum av elektronisk fakturering. Ardent Partners referanseverdier viser at slike organisasjoner har redusert faktureringskostnadene med opptil 6 ganger. Deres kundeavdelinger, støttet av intelligente automatiseringsteknologier, fullfører faktureringsprosessen opptil tre ganger raskere og har fire ganger flere fakturaer som behandles berøringsfritt.
Dette er en av hovedårsakene: “Best in class”-økonomiavdelinger bruker med 90 % større sannsynlighet, e-faktureringsløsninger for virksomheten sin.

Overholdelse av regler og standarder

Verdensomspennende trender viser økning i obligatorisk elektronisk fakturering. Selv om e-fakturering var unntaket for fem år siden, er det i dag sjeldent at myndighetene ikke forbereder eller implementerer mandater for e-fakturering eller momsinnrapportering.

I Latin-Amerika har kontinuerlige transaksjonskontroller (CTC) allerede vært i bruk siden begynnelsen av 2000-tallet, også i Europa begynner CTC å finne sin plass.

Kontinuerlig transaksjonskontroll betyr at B2B-, B2G- og B2C-fakturaer og andre transaksjoner mellom organisasjoner kontinuerlig rapporteres til myndighetene. Denne rapporteringsformen gir en betydelig reduksjon i momsgap over hele verden, det er derfor ikke overraskende at mange land akselererer implementeringen av CTC.

Nær framtid

Selv om vi alle håper at viruset snart forsvinner er det mange som er enige om at det å jobbe hjemmefra med en digital mentalitet ikke kommer til å forsvinne. Mange land kommer til å implementere e-faktureringsmandater de neste årene.

Når effektivitet og overholdelse av regler og standarder motiverende faktorer, bør e-fakturering (definitivt) inkluderes i forretningsstrategien din.
Det er også viktig å velge riktig e-faktureringsløsning med mulighet for å overholde alle mandater.

Motta våre nyeste bloggposter og oppdateringer