RPA er det første skrittet mot hyperautomatisering

Bruken av robotisert prosessautomatisering (RPA)-teknologi har økt i organisasjoner de siste årene. I mange tilfeller starter man med omtrent 5 til 10 roboter for å automatisere forretningsprosesser. RPA er utmerket for å automatisere tidkrevende og feilutsatte arbeidsoppgaver slik at kundene og de ansatte blir mer tilfredse samtidig som virksomheten realiserer besparelser.

For at organisasjonen skal dra nytte av en reell merverdi, må det mer til enn kun RPA alene. En automatiseringsplattform som på en intelligent måte kan koble sammen alle forretningssystemer og administreres, utvikles og brukes av de ansatte, vil akselerere neste skritt i den digital transformasjonen. En digital arbeidsstyrke som jobber sammen med det eksisterende teamet. Denne nye måten å jobbe på har blitt enda mer vanlig under den nåværende COVID-19-pandemien. Organisasjoner var vant til én arbeidsplass med tilhørende infrastruktur. Vi ser at organisasjoner i økende grad har SAAS-løsninger i tankene, slik at arbeidsstyrken blir enda mer fleksibel.

Denne økonomisk usikre perioden betyr at organisasjoner ser enda mer på automatisering og mulige kostnadsbesparende transformasjoner. Denne utviklingen fører til mer hyperautomatisering, det vil si at alle mulige prosesser i organisasjonen, som er kvalifisert for automatisering, blir kartlagt for å optimalisere disse prosessene ytterligere. Hyperautomatisering består av en kombinasjon av teknologi og verktøy, det omfatter (men er ikke begrenset til) RPA, kunstig intelligens (AI), maskinlæring og programvare for å optimalisere, automatisere og avlaste de ansatte fra gjentatte oppgaver som gir liten eller ingen verdi til organisasjonen. Grunnet de kostnadsbesparende mulighetene som hyperautomatisering fører til, har denne innovasjonen blitt kåret til Top Strategic Technology i Gartner Trend-rapporten.

Mens mange selskaper fremdeles leter etter automatiseringsalternativer har andre selskaper allerede tatt det et skritt videre. Ved å bruke RPA i kombinasjon med AI, kan Process Discovery hjelpe deg med å oppdage og kartlegge prosesser som kan automatiseres. Således får du raskt innblikk i hvilke forretningsprosesser som er mest mulig kostnadsbesparende, hvilke positive investeringsavkastninger (ROI) som oppnås raskest og hvilke prosesser som automatiseringen kan utsette.

En av de relevante prosessene innenfor HR-avdelingen kan være start og avslutning av de ansattes arbeidsforhold. HR-medarbeideren logger seg på Service Management-systemet og ser at det f.eks. er tretti nye varsler for å registrere personer i ulike systemer. Eventuelle handlinger kan være å opprette en ny e-postadresse og/eller brukernavn med tilknyttede autorisasjoner som den nye brukeren har tilgang til. Eller at du må logge deg på ulike systemer for å registrere den aktuelle brukeren. Feil kan også oppstå når du analyserer noe. Det kan dreie seg om feil tildeling av autorisasjoner. Et eventuelt resultat som kan oppstå er at en HR- eller IT-ansatt raskt bruker fem til ti minutter på å behandle et element. Feilmarginen som er forårsaket av feil manuell inntasting av en ny bruker må også tas i betraktning.

Eksemplet vi har gitt her forekommer svært ofte. Med robotisert prosessautomatisering (RPA) tilbyr Dynatos en løsning for organisasjonen din.
Et annet eksempel er omfanget av oppgaver som den leverandøransatte er involvert i, f.eks. behandling, kontroll og betaling av innkommende fakturaer. Det mottas hver dag hundrevis av fakturaer fra bedrifter som ønsker at disse fakturaene betales innen avtalt forfallsdato. Det vil imidlertid ikke alltid skje, fordi den ansatte jobber under press samt stort ansvar.

Den ansatte må ta hånd om fakturaen, som er mottatt via e-post, åpne en PDF-leser og legge det inn i ERP-systemet som organisasjonen har valgt. Den ansatte må ofte bytte mellom systemer for å sikre at alt blir sentralisert på ett sted. Det er en tidkrevende jobb å behandle fakturaer. For å fullføre alle trinnene ovenfor kan det fort ta fem minutter å behandle én faktura når du legger inn alt på riktig måte samt arkiverer fakturaen. Med 2000 fakturaer i måneden utgjør det potensielt mer enn en heltidsstilling.

Prosessen nevnt ovenfor kan helautomatiseres ved hjelp av hyperautomatisering. En av robotens sterke sider er at den kan utveksle informasjon mellom ulike systemer uten at det blir gjort menneskelige feil. Roboten er ikke bare i stand til å legge fakturaene inn i ERP-systemet ditt, men den vil også kunne kontrollere at fakturaene ikke overskrider forfallsdatoen.

Eksemplene nevnt ovenfor er bare noen få av alle prosessene som kan automatiseres. Ved å kartlegge alle disse prosessene og automatisere dem, vil det hjelpe deg med å gi organisasjonen din en merverdi. Som eksempel forventer Gartner at organisasjoner, gjennom hyperautomatisering, skal oppnå en kostnadsreduksjon på 30 % i 2024.

Dynatos er den strategiske partneren din i automatisering av økonomiske prosesser. Det vil si at Dynatos vil støtte deg med alt fra strategiske råd til implementering av programvare samt ytterligere støtte. Ved å optimalisere prosesser og organisere virksomheten mer effektivt fører det til at organisasjonen din får enda høyere varig verdi.

Ingen treff.

Motta våre nyeste bloggposter og oppdateringer