Innkjøpsordre/rekvisisjon

Utnytt den eksisterende SAP-infrastrukturen for å standardisere rekvisisjoner i hele organisasjonen.

Aberdeen Group rapporterer om at virksomheter mister rundt 25 % av hver brukte krone grunnet ukontrollerte utgifter fordi man går glipp av forhandlede priser og vilkår når innkjøperne ikke følger standardprosedyrene (som ofte er komplekse) vedrørende rekvisisjoner.

Be om og godkjenn via et enkelt webskjema.

Våre programvarer for innkjøpsordre/rekvisisjon leverer en arbeidsflyt som kan konfigureres til å bli automatisert og forenkler prosessen. Ved at alle godkjente innkjøpere i virksomheten din får tilgang til et brukervennlig webskjema for rekvirering, vil du raskt få oversikt over alle innkjøpsrekvisisjoner etter hvert som de går gjennom anskaffelsesprosessen. Samtidig etablerer du et revisjonsspor som oppfyller dagens og fremtidige regelverk.