Betalingsgodkjennelse

Følg forskrifter og overhold forfallsdatoer ved å automatisere prosessen for betalingsgodkjennelse.

Når betalingen er postet i SAP blir autorisasjonen en strømlinjeformet prosess i en papirløs arbeidsflyt. Integrer arbeidsflyten for betalingsgodkjennelse direkte i SAP-grensesnittet.

Direkte tilgang til informasjonen du trenger for å kjøre en betaling i tide.

Manuell betalingsgodkjennelser i SAP er ofte en komplisert prosedyre der du ikke kan se fakturaopplysningene. Når du bruker godkjenningsprosessen i en dokumentert arbeidsflyt er det et viktig skritt for å ytterligere redusere leverandørens behandlingstid og du kan få full nytte av leverandørrabatter. Den automatiserte løsningen vi tilbyr gir en automatisert arbeidsflyt for håndtering av betalingsgodkjennelser som tilfredsstiller både forretnings- og økonomiske krav.