Kofax ReadSoft Process Director

ReadSoft Process Director er integrert i SAP, det betyr at du kan jobbe i et velkjent SAP-miljø. Du kan automatisk matche angitt informasjon opp mot SAP-data, f.eks. hoved- eller transaksjonsdata (som eksisterende innkjøpsordre).

Hvis det er avvik mellom informasjonen i Process Director og SAP-dataene blir brukeren varslet og kan begynne å undersøke hvilken informasjon som er korrekt.

Raskere og mer automatisert behandling betyr at du kan gjøre det samme arbeidet med færre ressurser.

Process-director-laptop-view

Process Directors tekniske egenskaper

  • Jobb innenfor SAP med det velkjente SAP-utseendet.
  • Sertifisert programvare av SAP.
  • Løsningen er strengt adskilt fra SAP-standarden og krever ingen endringer i SAP-systemet (ABAP-tillegg).
  • Gjenbruk og optimalisering av eksisterende SAP-infrastruktur betyr lave totale eierkostnader (TCO).
  • Automatiseringsprogramvaren tilbyr et enkelt arbeidsflytsverktøy for flere prosesser.
  • Arkivering og kobling av vedlegg som f.eks. et skannet bilde med et ArchiveLink-aktivert innholdsdepot.
  • Jobb med en arbeidsliste, som kan konfigureres, for enkel separering og organisering av dokumenter.