Kofax ReadSoft Process Director

Installeres i SAP. Det betyder at du kan arbejde som du plejer i SAP miljøet. Det vil også sige at indtastet information automatisk matches mod SAP data såsom alle slags masterdata eller transaktionsdata (fx eksisterende indkøbsordrer).

Hvis der er uoverensstemmelser mellem informationen i Kofax ReadSoft Process Director og data i SAP, bliver brugeren notificeret, så han/hun kan begynde at undersøge hvilken information, der er korrekt.

Hurtigere og mere automatiserede processer betyder, at du kan koncentrere dig om mere værdiskabende arbejde.

Process-director-laptop-view

Download

Download ReadSoft Process Director Infographic, som beskriver workflow, processer og konceptet.

Highligts på Kofax ReadSoft Process Director

  • Ligger i SAP og har det vanlige SAP look and feel.
  • Fuldt ud certificeret af SAP.
  • Løsningen er fuldt ud separeret fra SAP standard og kræver ingen modifikationer i SAP system (ABAP Add On). Single workflow værktøj til multiple processer.
  • Genbrug og optimering af eksiste-rende SAP infrastruk-tur betyder lav total cost of ownership (TCO).
  • Dokument godkendel-se (workflow) håndteres af et web interface i SAP eller SAP Fiori Applika-tion.
  • Arkivering og sammen-kobling af vedhæft-ede filer såsom et scannet image med ethvert ArchiveLink-enabled indholdsarkiv.
  • Konfigu-rerbar worklist til nem separation og organise-ring af dokumen-ter.

Process Director processes

Løsningen kan nemt tilpasses og konfigureres til dine specifikke behov og dokument flows. Perfekt til shared service centers, der ønsker at tilføje flere processer over tid.

Softwaren arbejder problemfrit i SAP og ser ud som dine normale SAP systemer og er certificeret til seneste SAP S/4 Hana miljø.

Interesseret i ReadSoft Process Director software?