Administrering av hoveddata

Få kontroll over dataene som driver forretningsprosessene dine framover.

Få kontroll over dataene som driver forretningsprosessene dine framover. Administrering av hoveddata (Master Data Management) er en disiplin som administrerer og sikrer virksomhetens offisielle hoveddata i alle de respektive avdelingene. Med en sentralisert forespørselsportal og en automatisert godkjenningsprosess kan hele organisasjonen be om data og være sikker på at dataene er korrekte og nøyaktige.

Master Data Management er nøkkelen for å overholde regelverk.

Manuell oppdatering av hoveddata er en forespørselsdrevet prosess som involverer flere personer, mange trinn og fører ofte til ugunstige resultater. Hoveddataautomatisering forenkler prosessen i behandling av forespørsler om hoveddataendringer. F.eks. nye leverandøroppføringer eller endringer i kunde- og leverandørhoveddata med en dokumentert, automatisert arbeidsflyt som tilbyr et enkelt inngangspunkt, godkjenning og utførelse. Du er sikret kontrollert innsamling og utføring av alle hoveddataforespørsler i hele organisasjonen.