Masterdata håndtering

Masterdata håndtering: Få kontrol over de data, der styrer dine forretningsprocesser.

Masterdata håndtering er en disciplin i at håndtere og sikre virksomhedens officielle masterdata er korrekte og valide. Med en central forespørgselsportal og en automatiseret godkendelsesproces, kan hele organisationen efterspørge data og være sikker på at data er korrekte og valide.

Masterdata håndtering: Få kontrol over de data, der styrer dine forretningsprocesser.

Manual opdatering af masterdata er ofte en forespørgselsdrevet proces, som involverer flere personer, mange trin og ofte med et ikke-tilfredsstillende resultat. Automatisering af masterdata simplificerer processen ved anmodninger om masterdata ændringer såsom nye leverandørposter eller ændringer til kunde- og leverandør masterdata.

Med et dokumenteret, automatiseret workflow, med nem adgang, godkendelse og udførsel, kan alle masterdataanmodninger i hele organisationen sikres og kontrolleres.