Readsoft Partner

Med mer enn 80 års erfaring med ReadSoft-teknologi, har vi bidratt til at mange organisasjoner har blitt best i klassen i Purchase-to-Pay (P2P) og Order-to-Cash (O2C). ReadSoft er en del av Lexmark Enterprise Software.

ReadSofts portefølje tilbyr flere løsninger for å automatisere Purchase-to-Pay- og Order-to-Cash-prosesser og brukerne får tilgang til informasjonen på rett tid. Automatiseringen gjør det mulig for organisasjoner og felles servicesenter til å reprodusere ulike økonomiske prosesser i sanntid og bidrar til å organisere prosessautomatiseringen.

ReadSofts ledende skanne- og innspillingsprogramvare fanger opp og gjenkjenner viktig informasjon i elektroniske dokumenter, raskt og med svært stor nøyaktighet. ReadSofts programvare inneholder intelligent gjenkjenningsteknologi: programvaren lærer seg hvordan man skal tolke spesifikke maler og dokumenter, behandle dem og sende dataene til de samsvarende forretningsprogrammene.

De mest populære ReadSoft programvareløsningene er ReadSoft Process Director, ReadSoft Online og ReadSoft Invoices.

Internasjonal ekspertise innen:

  • ReadSoft Invoices og ReadSoft Online;
  • ReadSoft Process Director for SAP;
  • ReadSoft ProcessIT for ORACLE;
  • ReadSoft Documents, Forms og Xbound.