Dansk Ingeniørservice A/S

Første step var automatisering af deres kreditorfakturaer.

DIS havde en række udfordringer

Indså at med deres kontinuerlige vækst var man nødt til at effektivisere og automatisere deres finansielle processer - første step var automatisering af deres kreditorfakturaer.

Før håndterede DIS alle deres kreditorfakturaer manuelt, så ufatteligt mange manuelle indtastninger og meget rutinearbejde. De kunne godt se scenariet; i takt med deres vækst får de flere og flere leverandører, så den person, der brugte små 25 timer om ugen til håndtering af 80% af deres kreditorfakturaer, var ikke nok og det var ikke på den administrative side, man ønskede vækst, så noget skulle gøres.

Valget faldt på Kofax ReadSoft Online

Martin Lønsmann, BI Analyst hos DIS, udarbejdede en business case, hvor han opstillende en række KPI’er:

  • Godt match mellem investering mod forventet indtjening;
  • Væsentlige ressourcebesparelser;
  • Forventet return of investment (ROI) ca. 6 måneder;
  • Hurtig adgang til support;
  • Hurtig realisering af løsning;
  • Brugervenligt design – høj prioritet;
  • Skalerbarhed.

Kofax ReadSoft Online er en cloudløsning, som er nem at gå til, kort implementeringstid og man er altid på seneste version, så ingen op-graderingsprojekter. I dag håndterer DIS små 25.000 fakturaer årligt internationalt. Et forsigtigt estimat over en 3-årig periode, forventer DIS at ramme omkring 40-45.000 fakturaer, så derfor skulle løsningen også være skalerbar.

Projekt

Dansk Ingeniørservice A/S (DIS)

Antal medarbejdere

350+

Internet side

Interview

Martin Lønsmann

Flere fordele med Kofax ReadSoft Online

DIS opnåede hurtigt værdi på deres Online-løsning, den fungerer godt og de har allerede nu set en række forbedringer og besparelser. En vigtig parameter i succesen var at brugerne hele tiden var med på sidelinjen og kom med input til hvordan fakturaprocessen kunne strømlines, hvilke data der skulle afløftes, tolkes og verificeres etc.

  • I dag sender alle leverandører deres fakturaer til en individuel mail boks, som automatisk videresender til Online’s mail boks, ud fra en række foruddefinerede regler.
  • Fakturahåndteringen har på 3 måneder reduceret tidsforbruget med 50%, hvilket har givet medarbejderen mere tid til værdiskabende arbejde.
  • Medarbejderen har oplevet væsentlig reduktion i rutinearbejde, hvilket har givet større arbejdsglæde.

Gennem hele forløbet har vi løbende holdt organisationen og leverandørerne orienteret, hvilket jeg er sikker på har givet et bedre output.

Martin Lønsmann

BI Analyst - DIS

DIS

Er en international vidensvirksomhed, der leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien. DIS blev grundlagt i 1997 og har i dag afdelinger i Danmark, Polen, Spanien, Tyskland og USA og tæller 17 kontorer på verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører. I Danmark er navnet DIS, og i resten af verden er det CREADIS.

Vi har været meget tilfredse med hele forløbet med Dynatos og anbefaler gerne til andre, faktisk har vi allerede gjort det.

Martin Lønsmann

BI Analyst - DIS

Dynatos

Er certificeret value added partner og autoriseret til at distribuere Kofax licenser med tilhørende implementering, support og vedligeholdelse i Norden. Dynatos er i dag over 60 engagerede medarbejdere, som hele tiden stræber efter at blive bedre ved at kombinere ekspertise, nye ideer og innovativ teknologi.

Er den førende cloudløsning til datafangst, tolkning og validering af faktura data på Microsoft Azure. Kofax ReadSoft Online er en standard løsning og god til virksomheder, der ønsker en løsning med høj grad af automatisering, skalerbarhed, hurtig implementering og et brugervenligt interface.