SAP fakturaadministrasjon

Ved å implementere SAP som ryggrad i organisasjonen har du tatt det første skrittet til optimalisering av forretningsprosessene. Når fakturatransaksjoner opprettes med riktig informasjon i SAP er prosessene for leverandørgjeld effektive, men det er sjeldent tilfelle. Veien frem til fakturaen blir postlagt er ofte fylt med arbeidskrevende og feilutsatte manuelle oppgaver. Med vår fakturaadministrasjonsløsning kan du gi en gave til leverandørgjeldsavdelingen i form av den perfekt SAP-transaksjonsdata med en sertifisert digital fakturaadministrasjonsløsning for SAP.

Forbedre effektiviteten ved å automatisere SAP fakturaadministrasjon

Automatiseringsprogramvaren vi tilbyr er en SAP-sertifisert løsning som gir en arbeidsflyt for automatisk fakturagodkjenning fra start til slutt, den kommuniserer med SAP-stamdata, innkjøpsordren og varene som er mottatt i databasen før du postlegger fakturaen. Løsningen har funksjoner som kan konfigureres og er klare til bruk, den er designet med innebygd beste praksis som baserer seg på mer enn ti års erfaring med automatisering av leverandørgjeld innen SAP.